Stavební práce si vyžádaly prodloužení úplné uzavírky až na hranici obce Strměchy tak, aby mohla být zintenzivněna aktivita prací na celém modernizovaném úseku. „Důvodem je v tomto případě nejen charakter prováděných prací, ale i potřeba zvýšení bezpečnosti na stavbě,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po krajských komunikacích obousměrně, a to z Pelhřimov do Putimova, Nového Rychnova a Vyskytné, kde se řidiči napojí na silnici II/602.

Modernizace dvou úseků na silnici II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem, na které Kraj Vysočina čerpá evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, probíhá uspokojivě. „Zmíněná akce drží nastavený časový harmonogram a vše zatím nasvědčuje tomu, že bude na konci října letošního roku zprovozněna a skončí tak dosavadní dopravní omezení,“ prozradila Jitka Svatošová.

V části silnice, která vede od hranice obce Olešná až po Strměchy, jde o kompletní rekonstrukci dva a půl kilometru dlouhého úseku.

Asfaltové souvrství dělníci ze zhotovitelské firmy SWIETELSKY stavební v celé délce i šířce odfrézovali, v některých místech navíc lokálně rozšířili vozovku nebo krajnici. Na výjezdu z Olešné směrem na Jihlavu přibyl nově pruh pro předjetí pomalu jedoucích vozidel v délce zhruba 350 metrů.

Druhý úsek vede od křižovatky v Dušejově až po obecní úřad v Hubenově. Na zhruba 1,8 kilometru dlouhém úseku dělníci mírně narovnali dva silniční oblouky. Náročnější však je rekonstrukce propustku u Dušejova při odbočení na Ježenou. V tomto místě bude vybudována provizorní komunikace.

Obě stavby s celkovým rozpočtem přibližně 110 miliónů korun musí zhotovitelská firma zprovoznit do konce října letošního roku.

Postupná modernizace silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem začala před osmi lety a zatím přišla na 446 miliónů korun. Všechny čtyři dosud realizované stavby na tomto významném regionálním silničním tahu byly podpořeny dotací EU.