Návštěvníci by však alespoň ne v prvních dnech s novým provozovatelem neměli žádnou negativní změnu pocítit. Naopak se mohou těšit na oblíbenou plavbu se zpívajícím kapitánem Josefem Zochem.

„Plout po Dalešické přehradě největší lodí na Vysočině a přitom poslouchat jeho píseň Vysočinou je opravdu velmi nevšední zážitek, který bude jistě umocněn krásou podzimně zbarvených břehů zrcadlících se na hladině," láká Antonín Kozák z firmy Aurikud.

Zpěvák Josef Zoch bude kapitánem loni po celou sobotu a neděli. Loď Horácko vyjede v oba dny v 10, ve 13 a v 15.30 hodin z nástupiště u Kramolína. Příplatek za koncert Josefa Zocha k lodnímu lístku činí pro osoby starší patnácti let 50 korun.