„Na činy a postoje Vladimíra Chadalíka z roku 1968 by mělo být město Havlíčkův Brod hrdé a tento titul mu po právu náleží," uvedl Musil.

Do událostí roku 1968 se Vladimír Chadalík zapsal ojedinělým činem, který uskutečnil v den, kdy do Československa vtrhly sovětské tanky.

„21. srpna ráno si nechal na havlíčkobrodském letišti přistavit vrtulník, přestože vojsko mělo rozkaz nic nepodnikat. Vymluvil se na kontrolní meteorologický let, vzlétl 
a opustil vzdušný prostor republiky. Nejprve přistál 
v Straubingu, pak i v Mnichově. V zahraničí chtěl informovat o situaci u nás 
a zajistit ozbrojenou pomoc," připomněl Musil 
a podotkl, že šlo o zcela ojedinělý a výjimečný projev statečnosti a vlastenectví československého vojáka.

Chadalík v Německu 
a později ani v Jugoslávii neuspěl a vrátil se do vlasti. V lednu 1970 byl zbaven velitelské funkce, v červenci degradován na vojína a propuštěn z armády. V roce 1974 byl zatčen. O rok později byl odsouzen na tři a půl roku za protistátní činnost. Vězení opustil podmínečně v roce 1976. Zemřel 
v létě 1987. Rehabilitace se dočkal po listopadu 1989. Byla mu vrácena všechna vyznamenání a in memoriam byl povýšen do hodnosti plukovníka.

„A takovýto člověk nebyl u nás po revoluci vyznamenán ani oceněn. To se musí změnit," zdůraznil Musil a podotkl, že tento názor nesdílí 
v Havlíčkově Brodě jen on sám.

Cena města? Pamětní deska?

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl souhlasí s tím, že by bylo vhodné Vladimíra Chadalíka ocenit.

„Otázkou ale zůstává, jaký způsob by byl ten nejvhodnější. Prostor k diskusi tu rozhodně je. V tuto chvíli si dovedu představit spíše některou 
z cen, které město každoročně uděluje žijícím, ale 
i nežijícím osobnostem. Navíc bych to celé směřoval až k roku 2018, v jehož průběhu si připomeneme padesáté výročí srpnových událostí," zareagoval Tecl.

Místostarosta Libor Honzárek tuto myšlenku ještě rozvedl.

„Hovořit by se dalo ještě o dalších způsobech 
a možnostech ocenění Vladimíra Chadalíka. Nevylučoval bych například možnost instalace jeho pamětní desky, či vydání brožury 
o 21. srpnu v Havlíčkově Brodě, v jejímž kontextu by byl i tento pozoruhodný čin zaznamenán. Připravit by se dala třeba
i odborná historická regionální konference, jejíž sborník by opětovně mohl tyto události připomenout. 
A kdo ví, třeba bychom se dozvěděli i o dalších lidech a jejich činech, které by stálo za to připomenout," řekl Honzárek.

Oba oslovení radní se shodli na tom, že udělení čestného občanství in memoriam Vladimíru Chadalíkovi by bylo krokem zcela neobvyklým.

„Pravdou je, že touto cestou město ještě nikdy nešlo," poznamenal Honzárek.