„K dnešnímu dni evidujeme dvanáct tisíc dvě stě padesát osm platných a zkontrolovaných podpisů," informoval předseda petičního výboru a starosta Oslavan Vít Aldorf.

Právě hranici dvanáct tisíc si dali organizátoři petice za cíl vybrat, aby se jí musel zabývat parlament. „K tomu je dalších tisíc dvě stě třicet podpisů, které nejsou platné. Což znamená, že u nich nejsou kompletní adresy a podobně. To znamená, že již celkem třináct a půl tisíce lidí bylo ochotno petici podepsat," těší Aldorfa.

Rychlost, se kterou se podařilo dvanáct tisíc podpisů sesbírat, petiční výbor překvapila. „Je to úžasné číslo. Netušil jsem, že půjde sbírání podpisů tak rychle. Čekal jsem, že to bude mnohem pomalejší. Kýženou hranicí jsme překonali již za dva a půl měsíce," dodal Aldorf.

Přesto petiční výbor ani další odpůrci přehrady Čučice neusínají na vavřínech a petice pokračuje dál. Přidat svůj podpis mohou zájemci až do 30. září. „Nyní je taková okurková sezona, kdy je řada lidí na dovolených, ale zároveň probíhá spousta akcí, kde je možné petici také podepsat," sdělil Aldorf.

Studie bude brzy

Důležitým datem pro další plánování případné přehrady Čučice bude konec července. K 31. červenci by měla být hotová studie, která má posoudit zásadní aspekty možné budoucí výstavby vodního díla, dopady na stavby a na současný stav území, na jakost vody, socio-ekonomické dopady a dále provést legislativní rozbor a finanční analýzu.

„Studie představuje prvot-ní ověření, zda je či není příprava vodního díla v lokalitě reálná. Měla by počítat s různými variantami velikosti vodního díla a případně doporučit nejvhodnější variantu," vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Poté seznámí Povodí s výsledky studie starosty dotčených obcí i veřejnost. „Do doby dokončení zmíněné studie a představení jejich výstupů dotčeným samosprávám a veřejnosti považujeme otevírání debaty za předčasné," řekl již dříve Chmelař.