„Petiční výbor projednává petice, které mají více než 10 tisíc podpisů, v takzvaném veřejném projednávání za přítomnosti zástupců petentů, odpovědného ministerstva nebo jiného státního orgánu a případně dalších odborníků," popsala tajemnice výboru Věra Bížová.

Stejně tomu bude také v případě petice Zachraňme údolí Oslavy. Projednávání bylo nejprve naplánováno na listopad, ale nakonec se posune na začátek příštího roku.

„Vzhledem k tomu, že na slyšení budou přizváni ministr životního prostředí, ministr zemědělství a také noví hejtmani obou krajů, tak jsme se dohodli, že jednání posuneme až na leden. Až se usadí nové krajské samosprávy," vysvětlil Vít Aldorf.

Po projednání v petičním výboru by petice měla zamířit k těm, kteří o případné přehradě v lokalitě Čučice mohou rozhodnout. To znamená k vládě České republiky, respektive ministrům zemědělství a životního prostředí. „Tímto krokem je završena první etapa našeho společného úsilí k odvrácení hrozby možné budoucí výstavby přehrady na řece Oslavě a tím k zachování tohoto krásného koutu naší země dalším generacím. Jsme na začátku další cesty, na kterou vstoupíme s obrovskou podporou všech, kteří tuto myšlenku podpořili svým podpisem a svou osobností," těší Aldorfa.

Generel a studie

Cílem petice s více než 24 tisíc lidí, kteří ji podepsali, je vyřadit okolí Čučic z Generelu lokalit pro akumulování povrchové vody. To však již dopředu odmítá ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Z důvodu odpovědnosti k budoucím generacím, našim dětem a vnoučatům, neplánujeme oblast Čučic z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, tedy míst dlouhodobě hájených pro případnou výstavbu vodních děl, vyjmout. Stavbu vodního díla ale v této oblasti jednoznačně neplánujeme," řekl ministr Jurečka.

Starostům a veřejnosti má být příští týden také představena technicko-ekonomická studie lokality Čučice, kterou si nechalo zpracovat Povodí Moravy. Nejprve ji uvidí starostové dotčených obcí a ve středu bude prezentována v Brně médiím.

Podle zástupců Ministerstva zemědělství vznik studie neznamená, že se přehrada bude stavět. „Ministerstvo zemědělství ani státní podnik Povodí Moravy neplánují přehradu na řekách Oslava a Chvojnice. Kvůli stále větším hydrologickým výkyvům, jako bylo například loňské sucho, nechalo Povodí Moravy pouze zpracovat studie lokalit za účelem aktualizace dat," tvrdí mluvčí Ministerstva zemědělství Markéta Ježková.