Poštovní spořitelna z fondu podpoří vybrané nekomerční projekty zaměřené na rozvíjení sousedských vztahů nebo na utváření aktivních lokálních komunit. V podzimním kole se budou z banku rozdělovat dva miliony korun.

Do grantového programu se mohou se svými projekty hlásit nevládní neziskové organizace, mezi něž se řadí spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, dále příspěvkové organizace i obce. Maximální výše jednoho grantu, který může žadatel dostat, je celkem 100 tisíc korun. Uzávěrka žádostí tohoto kola je plánovaná už na 15. října 2014.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů, který fungoval od roku 2007. Od té doby získaly finanční podporu desítky menších i větších projektů v částce přesahující 22 milionů korun.

IVA BÍNOVÁ