Záměr schválili v úterý pelhřimovští zastupitelé, kteří současně odhlasovali, že město uhradí část nákladů na stavbu obchvatu ve výši necelých pěti milionů korun.

Samotná stavba západního obchvatu Pelhřimova je přesto stále v nedohlednu. Stavět se začne nejspíš až po roce 2020, k dokončení obchvatu by podle nyní známého předběžného harmonogramu mohlo dojít v roce 2023. „Podle informací z posledního jednání na Ředitelství silnic a dálnic obchvat možná ani v tomto termínu nebude," prozradil na zastupitelstvu místostarosta Ladislav Med (ODS).

Přesto rozhodování o novém přemostění nebylo předčasné. Projektová firma už zpracovává projektovou dokumentaci, kterou by měla odevzdat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Zmíněné přemostění by se mělo stát součástí zcela nového dopravního spojení. To by mělo vzniknout prodloužením ulice Fr. Bílka, která dneska končí několik desítek metrů pod vodojemem nad rybníkem Stráž, a vést na jihovýchodní okraj Starého Pelhřimova. V návrhu se nakonec objevilo řešení, které umožní vést po mostě dopravu oběma směry a místo zde zůstane i pro jeden a půl metru široký chodník.
Součástí přemostění nebude mimoúrovňová křižovatka, kde by se dalo na obchvat najíždět a naopak z něho sjíždět.

Na kolik nový most skutečně přijde, není v tuto chvíli jasné. Oněch necelých pět milionů vychází z cen v roce 2015, až se začne stavět, budou náklady zřejmě vyšší. Po dokončení obchvatu se vlastníkem mostu stane město Pelhřimov, takže bude vlastně v každém případě financovat svoji vlastní stavbu.

Přestože byla trasa západního obchvatu Pelhřimova schvalována už na počátku tisíciletí, jakákoliv zmínka o něm budí opětovné diskuse i vášně. Stavba má nadále odpůrce, lidé se bojí, že přinese zvýšený hluk a exhalace.

Podle Davida Švece, který na zastupitelstvu vystoupil s analýzou vývoje dopravy v Pelhřimově po roce 2000, se za uplynulých patnáct let změnila struktura dopravy natolik, že možná přínos obchvatu nebude takový, s jakým se kalkulovalo na prahu tisíciletí. „Od roku 2005 se tranzitní doprava v Pelhřimově snížila o 25 procent," argumentoval mimo jiné Švec.

Západní obchvat Pelhřimova by měl navázat na obchvat Ústrašína, Ondřejova a Myslotína, jehož stavba začala letos v dubnu a hotova by měla být na podzim roku 2017.