„Naštěstí se nám to krátí, už jen dva týdny a budeme taky v pěkných prostorách,“ poznamenala Andělová. Sloužit teď ve skoro prázdném domě podle jejích slov přináší úplně jinou atmosféru, než když tam byl ruch z chirurgie, ortopedie či urologie. „Hlavně v noci slyšíme jiné zvuky, někdy je to i trochu strašidelné,“ popsala.

Lůžka pro Ukrajinu

Panelák musí být před květnovou demolicí úplně „odstrojený“, odpojený od sítí. Pryč musí nábytek i viditelné rozvody všelijakých potrubí či kabelů. Nový pavilon C má nové rovněž veškeré zařízení. To staré z paneláku kraj jako majitel nemocnice nejprve nabídl svým příspěvkovým organizacím. „Například část lůžek, která jsou ještě funkční, hejtmanství pošle do partnerských měst na Ukrajině, využijí je v tamních nemocnicích,“ vysvětlil mluvčí Nemocnice Třebíč Petr Palovčík.

Na chodbách staré chirurgie je ještě všudypřítomný pach nemocnice. Však se tu léčilo do konce loňského roku. Upoutají omšelá původní socialistická okna s porouchanými žaluziemi. Na jedné z chodeb dodnes stojí zaprášený kovový vozík na převoz zemřelých.

Budova hlavní pošty v ulici Smila Osovského v Třebíči.
S dopisem po schodech. Letos se to změní, slibuje Česká pošta

Pavilon CH byl dokončen v polovině 80. let. Ale velmi rychle zestárl a přestal vyhovovat moderním nárokům. Pamětníci dokonce mluví o tom, že při první velké bouřce po otevření do něj viditelně zatékalo.

„Demolice by podle mých informací měla v květnu probíhat tak, že přijede speciální stavební stroj, který konstrukci doslova rozstříhá,“ přiblížil Palovčík událost, která určitě vzbudí pozornost. K zemi půjde i relativně nový přízemní spojovací krček, který pavilon CH propojuje se sousedním pavilonem O. V samotném„óčku“, kde jsou operační sály, se letos uskuteční drobné stavební úpravy.

Nová magnetická rezonance

Už teď v únoru půjde k zemi stará budova medicinálních plynů (Z) v blízkosti dialýzy (D). Navazovat budou zemní práce na silnici podél staré chirurgie. „Z toho důvodu budou všechny vozy k dialýze zajíždět kolem nového pavilonu C,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Palovčík.

Na půdorysu části zbouraného paneláku vyroste do letošního září jednopatrová budova pro magnetickou rezonanci, bude přímo sousedit s pavilonem C a jeho centrálním radiologickým pracovištěm. Přístrojové vybavení magnetické rezonance se bude instalovat v říjnu.

Další budovou, kterou obsadili stavaři, je pavilon G. To, co dnes vidí návštěvník zvenčí, je skořápka, uvnitř které bude všechno nové. „V září bude dokončena rekonstrukce tohoto pavilonu, dojde tam k přesunu a návratu LDN. Dále do této budovy nově přestěhujeme pracoviště dialýzy,“ vyjmenovala další změny ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová.

Výrazný vliv na dopravní situaci bude mít bourání budovy R - bývalého ředitelství spojeného se vstupní branou. V září bude kvůli tomu vjezd a výjezd z nemocnice možný jen z ulice Sportovní, tedy v zadním traktu areálu. V místě rušné křižovatky bude dopravu řídit semafor a zřejmě dojde i k omezení rychlosti.

Ilustrační foto.
Muž lhal o svých příjmech. Půjčku, kterou dostal, nesplácel

Do konce tohoto roku pak proměnu celého vstupu do nemocnice zakončí zbourání bývalé transfuzní stanice. Dopravní situaci při příjezdu do areálu zpřehlední a zjednoduší mírné narovnání silnice, vedoucí z Bráfovy třídy. Vzniknou nová parkovací místa, přibude zeleň.