O tom, kdy se město pustí do první etapy, která se týká mostu přes náhon a okolí včetně autobusové zastávky, budou rozhodovat na své příští schůzi třebíčští zastupitelé.

„Je to investiční akce, která není zařazena v letošním rozpočtu města. O tom, že se usku-teční, případně, že se zahájí, musí rozhodnout zastupitelstvo," vysvětlil starosta Třebíče Pavel Janata.

Před zastupitele rada města předloží dvě varianty. Ta první předpokládá financování celé akce z městského rozpočtu s tím, že by se mohlo s pracemi začít ještě letos.

„Objevila se tady ale v mezidobí možnost požádat o dotaci na část této investiční akce, která se dotýká městské autobusové dopravy, respektive řešení zastávky a točny na borovinské straně náhonu," informoval Janata.

Celá akce má stát 14 milionů korun. Část, na kterou je možné získat dotaci, stojí šest milionů. A to není pro město zanedbatelná výše. Pokud by se však zastupitelé chtěli vydat touto cestou, znamenalo by to vyhlášení nového výběrového řízení a nutné zdržení. Oprava poušovských mostů by nemohla začít letos a pravděpodobně by se dostala do kolize s plánovanou opravou Podklášterského mostu.

„To je další věc, která je samozřejmě ve hře. A my v tuto chvíli nevíme, kdy skutečně dojde k rekonstrukce Podklášterského mostu. Je možné, že do 5. listopadu, což je za měsíc, kdy proběhne zastupitelstvo, budeme i v tomto moudřejší. Těžko se nyní říká nějaký termín, my nevíme, jak dlouho bude ještě kraji příprava trvat," sdělil starosta Janata.

Souběh obou rekonstrukcí je přitom nemyslitelný. Právě přes Poušov by totiž měla vést jedna z objízdných tras při opravě Podkláštěrského mostu.

„Pokud bychom šli do varianty dotace, tak bychom museli počítat s tím, že se to těž-ko stihne. Tam bychom pravděpodobně museli počítat až s termínem po zprovoznění Podklášterského mostu. Doufám, že 5. listopadu budeme vědět víc," dodal místostarosta Třebíče Vladimír Malý, který má dopravu na starosti.