„Věřím, že například sonografické vyšetření tepen mozku, měření nitroočního tlaku a poradna léčby závislosti na tabáku budou pro návštěvníky velmi zajímavé," rozebírá program ředitelka nemocnice Eva Tomášová a pokračuje: „Nabídneme i měření tlaku či glykemie krve. Nepochybuji, že i přes velkou dostupnost bude o tato vyšetření velký zájem." Nemocnice chce tradiční akcí upozornit na nutnost pravidelné péče o vlastní zdraví a na velký význam preventivních vyšetření. Příchozí mohou proto absolvovat i kontrolu kožních znamének a důsledků přisátí klíštěte nebo navštívit poradnu zaměřenou na boj s bolestí zad. „Vybírali jsme nejen obory obecně velmi žádané, odpovídající danému ročnímu období, ale i ty atraktivní a ne zcela běžné," dodává náměstkyně léčebné péče Edita Richterová. Její slova potvrzuje i doprovodný program exkurze na operační sály nebo možnost seznámení s plánovanou výstavbou nového pavilonu chirurgických oborů.

Hod cigaretou

Do dění v areálu Nemocnice Třebíč se zapojí i spolupracující subjekty. Zdravé město Třebíč nabídne proškolení dětí v péči o chrup, a to za pomoci zubatých dinosaurů, nebo hod obří cigaretou na cíl, do popelnice. Studentky Vyšší odborné školy a střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči pomocí simulátoru stárnutí „posunou" zájemce na malý okamžik o desítky let a Červený kříž proškolí v poskytování první pomoci.

„Chceme, aby si na své přišel skutečně každý. Rozšířená bude i nabídka zdravého občerstvení, ve vestibulu bude možné zhlédnout atraktivní tematickou výstavu, dále bude umožněno diskrétní vyšetření na AIDS," doplňuje na závěr ředitelka Tomášová.