VLTAVA LABE MEDIA vám přináší nový projekt Deník s vámi - moderovaná diskuze s hejtmany jednotlivých krajů České republiky na důležitá regionální témata.

Deník s vámiZdroj: archiv

Setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem svedlo k jednomu stolu v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě odborníky na vybraná témata. V průběhu více než hodinové debaty se otevřelo hned několik ožehavých témat.

Kraj Vysočina je zemědělským krajem, proto pozvání přijal ředitel Okresní agrární komory Třebíč Karel Coufal. Ten v debatě nastínil starosti zemědělců. „V současné době je největším problémem vodní hospodářství. A to zejména kvůli sušším rokům. Všeobecným problémem zemědělců jsou však stále přísnější nároky na zemědělce, ale prakticky neexistující kompenzace. Zemědělci jsou znevýhodněni," posteskl si Coufal s tím, že zemědělství v Kraji Vysočina bude hrát vždycky přední roli, tudíž bude dobré, pokud bude mít všeobecnou podporu nejen ze strany vedení kraje.

Diskuse se také zastavila i u otázky odlivu kvalifikovaných pracovních sil z kraje a úbytku obyvatelstva. Pozvání přijal rektor Vysoké školy polytechnické Václav Báča. Podle něj je problém, že si dokážeme elitu vychovat, ale už ji v Kraji Vysočina neudržíme. „Je prokázáno, že tam, kde je vysoká škola, je nižší kriminalita a vyšší hladina platů. Vysoká škola má potenciál lidi v kraji udržet. Snažíme se spolupracovat se zaměstnavateli, aby si studenti hledali práci už při studiu a měli snahu v té práci po vystudování zůstat," poznamenal Báča.

Třetím velkým tématem je doprava v Kraji Vysočina. Region totiž přetíná dálnice D1. „Doprava je určitě naší prioritou i v dalších čtyřech letech. Myslím, že se nám postupně daří opravovat důležité silnice," poznamenal hejtman Jiří Běhounek.

Starosta malé obce Vojnův Městec Karel Malivánek upozornil v otázce dopravy na jednu věc. A to sice dostupnost veřejné dopravy a její návaznost. „O víkendu nám do Městce jezdí pouze dva autobusy za den. Problémem je fakt, že spoje na sebe nenavazují, a pokud se chce člověk někam dostat, musí hodně vybírat kudy a jak pojede," poznamenal Malivánek, podle kterého systém veřejné dopravy není propracovaný.

Níže je online přenos z panelové diskuse:

ONLINE PŘENOS SKONČIL

10:21: Debata s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem právě skončila.

10:15 Problémem malých obcí je dopravní obslužnost. Starosta Malivánek vidí problém v tom, že spoje na sebe nenavazují. "Musíme si hodny vybírat, kudy a jak se dopravíme z místa A do místa B. Někdy je problém si ve vlaku vůbec sednout," sdělil Malivánek.

10:13 Zástupce organizace Hospic mezi stromy Jan Dokulil se zajímá o podporu lůžkového hospice ze strany Kraje Vysočina. Hejtman Jiří Běhounek na to odvětil, že kraj hospic podporuje, ale nemá 100 milionů na to, aby ho financoval. Zároveň je politika Kraje taková, že se snaží udržet co nejdéle péči o nemocného v domácím prostředí.

10:10 Na téma jak udržet lidi na Vysočině Běhounek poznamenal: „Je třeba jednat s firmami, podporovat vznik nových oborů. Přidat se však musí stát, protože kraj není schopný tento problém sám vyřešit. Z rozpočtu ve výši necelých devět miliard korun nejsme schopni lidi ufinancovat," dodal hejtman.

10:00 Rektor Báča popsal, jakým způsobem by měl kraj spoulpracovat tak, aby v regionu udržel lidi: "Tam, kde je vysoká škola, je podle ukazatelů nižší kriminalita i vyšší hladina platů. Vysoká škola má potenciál udržet lidi v kraji. Snažíme se, aby si zaměstnavatelé vytipovali budoucí zaměstnance, a aby i studenti si hledali a přišli do kontaktu se zaměstnanci. Tímto propojením se tu snažíme lidi udržet."

9:55 Hejtman Běhounek reagoval na výroky kolegů v panelové diskusi. "Problém je, že na vesnicích nemáme prodejny. Stát snižuje minimální mzdu a v těch prodejnách na vesnicích nikdo nevydělává. Máme dvě možnosti. Buď si to vezme obec, nebo se to zavřeme. To je problém. Hospody na vesnici, to nejsou provozovny, které by byli výdělečné, to je nutné si uvědomit. Stanou se z nich klubovny, kde si lidé budou točit pivo a bude se tam nadále kouřit. Češi jsou kreativní," myslí si hejtman.

9:48 Analytik Schneider je přesvědčen o tom, že voda bude jednou příčinou válečných konfliktů. Co se týče migrační otázky, tak je třeba nepodléhat kampaním a zvyšovat odolnost. „Nejhorší je smrt z úleku," sdělil Schneider. Zároveň však máme počítat s tím, že i k nám migranti přijdou. Nejhorší pro ně je sestěhovat je do ghett.

9:45 V Kraji Vysočina je hodně malých obcí. Karel Malivánek je starostou Vojnova Městce, podle kterého je největší motivací pro život na venkově příroda a čistí vzduch. „Jsem přesvědčen, že Andrej Babiš likviduje venkov. Jedinou kulturou na obích jsou dost často pouze hospody a sokolovna, kde hasiči pořádají plesy. A tito lidé teď řekli, že už to dělat nebudou," uvedl starosta Malivánek.

9:34 Rektor Václav Báča vyjádřil obavu z vylidňování Kraje Vysočina a odlivu kvalitní pracovní síly. „Z mého pohledu manažera lidských zdrojů je problémem odchod kvalifikované pracovní síly. Zasejeme, vypěstujeme, ale už problematicky sklízíme. Lidé odcházejí a nevrací se tam, kde byla do nich dána investice," popsal Báča.

9:27 Podle Karla Coufala, ředitele Okresní agrární komory v Třebíči je v současné době největším problémem vodní hospodářství. A to zejména kvůli sušším rokům. Týká se to vodní nádrže Želivka a Vranov a s tím spojené hospodaření.

9:17 Hejtman Kraje Vysočina určil priority na další roky.
„Úkoly na následující období jsou jasné. Opravovat silnice, bojovat o peníze pro obce a kraj. Chceme pokračovat v podpoře vzdělávání na základních a mateřských školách. Dojde i na otázky v zemědělství. Budeme pokračovat v zaběhlé práci," uvedl hejtman Jiří Běhounek.

9:01 Krajský šéfredaktor Deníku Marcel Moržol zahájil diskusi s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Ten začíná třetí hejtmanské období. Tématem budou aktuální problémy a priority Kraje Vysočina v nadcházejících čtyřech letech. Na diskusi přijala pozvání třicítka hostů z celého kraje. Ti budou mít možnost se po skončení diskuse ptát na to, co je zajímá.

8:39  V hotelu Gustav Mahler v Jihlavě se vše připravuje k moderované diskusi Deníku s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a hosty. Pozvání na panelovou debatu přijali rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča, ředitel Okresní agrární komory Třebíč Karel Coufal, starosta Vojnova Městce Karel Malivánek a publicista a bezpečnostní analytik Jan Schneider.