Ve Svobodných Hamrech, které jsou stejně jako osady Dřevíkov, Možděnice a Rváčov součástí sloučené obce Vysočina, je ve vesnické památkové zóně k vidění například vodní hamr coby součást skanzenu, starobylá roubená hospoda z roku 1794 či opravený zámek v pseudobarokním stylu, kde se v 19. století scházeli známí literáti a vlastenci. Za vsí se v lesíku rozkládá židovský hřbitov - vede k němu cesta mezi poli.

Právě v Dřevíkově, kde se nachází i úřad obce Vysočina, se na počátku 18. století usídlila židovská menšina. Hřbitov je dnes kulturní památkou, nejstarší, částečně poškozený náhrobek zasazený do zdi pochází z roku 1748. Na židovském hřbitově se pohřbívalo do první třetiny 20. století.

Zelená značka z Dřevíkova směřuje dál do již zmíněného skanzenu Veselý kopec. Ten tvoří necelá třicítka objektů, které přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19. do poloviny 20. století. Z původních domků se na Veselém kopci dochovala jenom chaloupka bezzemka - ostatní stavby tam byly převezeny z okolních vesnic.