Všech 36 přítomných členů zastupitelstva Kraje Vysočina jednomyslně odsouhlasilo poskytnutí daru ve výši 10 milionů korun. „Devět zastupitelů bylo z dnešního jednání omluveno, ale i oni dali svoji podporu tomuto záměru. Nadále také platí vysočinská nabídka technické i materiální pomoci, pokud by ji Jihomoravský kraj chtěl využít,“ řekla po jednání krajského zastupitelstva náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

Pomoc jižní Moravě schválila i další města.Město Havlíčkův Brod uspělo v soutěži o „Historické město 2020“. Kromě práva užívat tento titul obdržela radnice také finanční odměnu ve výši milion korun. „Všichni zastupitelé města se v souvislosti s živelnou pohromou, která postihla jižní Moravu, dohodli uvolnit ve prospěch postižených obcí částku ve stejné výši. Tyto finanční prostředky uvolní přímo z rozpočtu města,“ sdělil starosta Jan Tecl.

Svazek obcí Podoubraví vyhlásil zase veřejnou sbírku.Sbírka bude probíhat do konce září a poté bude shromážděná peněžní částka rozdělena do postižených obcí na základě koordinace s jejich starosty a s krizovým štábem Jihomoravského kraje.