Každoročně hasiči v Kraji Vysočina zasahují přibližně u pěti požárů spojených s pálením čarodějnic. Stejný je i počet zbytečných výjezdů k domnělým požárům. Čarodějnické ohně po celém Jihlavsku vzplanou v úterý.

Hasiči proto varují před možným nebezpečím, i když za posledních pět let v kraji naštěstí neevidují žádný požár, při kterém by někdo zemřel nebo utrpěl vážná poranění. „Opatrnosti není nikdy nazbyt. Nepodceňujte tedy možná rizika a snažte se vzniku požáru předcházet. Pamatujte, že tuto povinnost vám ukládá i zákon o požární ochraně, podle kterého je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si vždy počínat bezpečně," vyjádřil se krajský vyšetřovatel příčin vzniku požárů Jiří Zelenka.

Základem bezpečnosti je podle hasičů vhodný výběr místa, kde bude ohniště. Toto místo by mělo být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr. „Pamatujte na to, že od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně padesát metrů, od stohu je nutné dodržet odstup sto metrů. Úplně zakázáno je potom rozdělávat oheň ve vysoké trávě a na strništi," upozornil Zelenka.

Dostatečná by měla být 
i vzdálenost od budov, protože právě jiskry odletující z vysoké vatry mohou snadno zapálit střechu. „Oheň zakládejte jen takový, který jste schopni zvládnout. Pamatujte, že stačí slabý poryv větru a rázem je 
z malého ohýnku oheň velký, který se snadno vymkne kontrole. Důležité je také sledovat aktuální povětrnostní situaci. Při velkém větru raději nerozdělávejte oheň vůbec," řekl vyšetřovatel příčin vzniku požáru. Oheň plánuje v úterý 
u svého domu rozdělat i Veronika Krejčová. Ta Deníku vyjmenovala, jaké má proti požáru opatření. „Samozřejmě mám ohniště ohraničené kameny a je v dostatečné vzdálenosti od domu i stromů. Dobrý pozor si dávám, když oheň hasím, snažím se, aby nezůstal ani jeden žhavý uhlík, z ohně mám respekt," přiznala se Krejčová.

Na hasební látky Jiří Zelenka pořadatele úterních čarodějnických ohňů také upozorňuje. „Nepodceňujte hasební látky, vždy jich mějte 
v zásobě dostatek pro případný prvotní zásah. Důležité také je, aby příjezdové cesty 
k místu zůstaly volné pro případný zásah hasičů," uzavřel vyšetřovatel.