Z jejich slov vyplývá, že se technický stav hromosvodů na Havlíčkobrodsku za poslední tři roky rapidně zlepšil.

Přesto lze ve městech a obcích nalézt domy či paneláky, které jsou z hlediska kvality hromosvodů výrazně zanedbané. „Rozdělil bych to na dvě skupiny. První skupina jsou soukromníci, tedy různé firmy a organizace. Ty si kontrolu hromosvodů pečlivě hlídají včetně termínů a kvality odvedené práce. U druhé skupiny je to už mnohem horší, protože jde o domácnosti," uvedl revizní technik hromosvodů, Ivan Krajmer z Havlíčkova Brodu.

„Většina lidí, se kterými jsem se setkal během své dlouholeté praxe, si myslí, že kontrola hromosvodů je zbytečná věc a ztráta času. Rovněž jsem se setkal s tím, že lidé nejsou dostatečně informováni o lhůtách kontroly, možných závadách, a především o rizicích, která z toho vyplývají," dodal Krajmer.

Jednou za pět let

Nejdelší možná časová lhůta, kdy by si měl každý majitel domu či paneláku nechat zkontrolovat hromosvod, je pět let. Revizní technici však doporučují, že by to mělo být mnohem častěji.

„Havlíčkobrodsko patří v zemi do střední bouřkové oblasti. Lidé by tedy na kontrolu hromosvodů neměli zapomínat především v období letních bouřek. Osobně doporučuji nechat si zkontrolovat hromosvod po každé bouřce, kdy blesk uhodil v blízkosti mého domu, či dokonce přímo do hromosvodu," vysvětlil Krajmer.

Podobná situace a zkušenost s kontrolou hromosvodů panuje také u panelových a cihlových domů. Na Havlíčkobrodsku se nachází mnoho panelových domů, které spadají pod správu okresního bytového družstva.

„Všechny domy, které spravuje Okresní bytové družstvo v Brodě, jsou z hlediska kontroly a revizí hromosvodů v pořádku. Pravidelně si hlídáme termíny všech kontrol, a pokud se vyskytne nějaká závada, je vždy neprodleně odstraněna," řekl bytový elektrotechnik Miloslav Čivrný z Okresního bytového družstva v Havlíčkově Brodě.

Podle Čivrného je opačná situace je u společenství vlastníků jednotek, což je zvláštní právnická osoba, která má na starosti zejména správu a opravy takzvaných společných částí domu. To může být například již zmíněný hromosvod, ale i třeba střecha, výtahy, schodiště či kotelna. Má tedy na starosti vše mimo bytů či nebytových prostorů.

„Společenství vlastníků jednotek nespadá pod správu bytového družstva. Musí si tedy všechny opravy včetně revizí hlídat samo. Zde je kámen úrazu. Ředitel bytového družstva samozřejmě vždy nabízí lidem, kteří odkoupí byty do osobního vlastnictví, naše služby. Sami si pak vyberou, zda je chtějí. Může to být například pojištění bytu, různé druhy oprav a v neposlední řadě i revize hromosvodů. Bohužel se setkávám s tím, že lidé chtějí ušetřit a říkají, že si to zařídí sami. Z toho vyplývá, že sice možná ušetří, ale pravděpodobně zapomenou na včasnou revizi a kontrolu," konstatoval Čivrný.

Bez revize není odškodnění

Připomeňme jen, že bez záznamu o revizní kontrole hromosvodů není možné si nárokovat finanční odškodnění v případě nehody, způsobené úderem blesku. Velký problém jsou velmi staré domy. Odborníci přes montáž hromosvodů apelují na všechny majitele, aby si nechali svůj hromosvod zkontrolovat. Každý hromosvod obsahuje různé části, které potřebují pravidelnou kontrolu. Například zemnící tyč u hromosvodů na starších domech má tendenci hnít a je pak nefunkční. V případě, že do takového domu udeří blesk, může dojít k nehodě, která způsobí zbytečné škody.

„Samotná cena za revizi hromosvodu se velmi liší. Vždy záleží na rozsahu kontroly a kolik elektrovybavení má majitel na střeše. Revizní kontrola na obyčejném rodinném domku, kde nejsou žádné satelity či radiotechnika, může vyjít na pár stovek korun. Opačná cena bude u paneláku, kde jsou satelity a vysílače, které musejí rovněž projít kontrolou. Revize takového domu se může vyšplhat až do řádek tisíců korun," uzavírá revizní technik Krajmer.

Filip Brož