Publikace se opírá především o poznatky získané během mnohaletého terénního a archivního výzkumu, při němž bylo zdokumentováno několik tisíc, převážně zděných objektů v téměř celém kraji. Zvláštní pozornost je věnována dosud opomíjenému prostoru podél historické zemské hranice.

Dokumentačním těžištěm publikace jsou fotografie a zejména pak zaměření jednotlivých staveb. Vedle radikálních úprav bývaly domy ve 20. století často zcela opuštěny a v jejich blízkosti byly budovány novostavby.

„Ačkoli historických objektů v terénu stále ubývá, Kraj Vysočina skýtá v této oblasti i nadále značný potenciál. Doufám, že poznatky obsažené v knize pomohou čtenářům lépe pochopit problematiku zděných venkovských domů,“ uvedl autor knihy Ivan Minář.

Slavnostní křest knihy se ve čtvrtek 21. listopadu 2019 uskutečnil na Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice v rámci Dne otevřených dveří. Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Stojí 380 korun.