Někteří jej vítají, jiní jej považují za nic řešící variantu. Řeč je o diskutovaném obchvatu Třebíče. „Je fajn, že by mohl už konečně vzniknout obchvat, protože projet Třebíčí je často o nervy. Kdyby se odklonila z centra doprava, je to super. Na druhou stranu to poměrně dost zasahuje do zeleně, takže chápu, že některým místním se to nelíbí. U takto velkých projektů to je většinou tak, že se nejde zavděčit všem,“ mínil Martin Staněk, který městem každý den projíždí při cestě do práce.

Zároveň dodává, že doprava v Třebíči je mnohdy komplikovaná i mimo špičku. Jeho slova potvrzuje i Ředitelství silnic a dálnic. „Je to opravdu jedno z problematických míst. Na průtahu je několik světelně řízených křižovatek a rovněž dva železniční přejezdy. Průměrná denní intenzita dopravy se pohybuje mezi osmi až šestnácti tisíci vozidly v závislosti na konkrétním úseku komunikace,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Atletická hala vyjde na čtyřicet milionů korun. Pokud vše půjde hladce, první sportovci si v ní zacvičí na podzim roku 2022.
Krajský unikát: V Třebíči postaví atletický tunel. Takto bude vypadat

Pomoci by měl právě obchvat. Jeho přípravy jsou opět o krok blíž k realizaci. Koncem dubna totiž zamítl Nejvyšší správní soud kasační stížnost, která napadala rozhodnutí krajského úřadu ohledně aktualizace zásad územního rozvoje. „Proti tomuto rozhodnutí již není možnost žádného opravného prostředku, a tak je zahrnutí obchvatu do platné územně plánovací dokumentace kraje významným krokem pro vydání územního rozhodnutí,“ doplnil Martin Buček

Začínají geologické práce

Na trase budoucího obchvatu se už začali pohybovat dělníci. „Na pozemcích budoucího koridoru provádí celkem 124 vrtů v rozmezí hloubky od tří až do pětadvaceti metrů. Vrtné práce provedou s pomocí strojní pojízdné soupravy. Pětadvacet vrtů bude provedeno jako vrty hydrogeologické, to znamená, že v nich budou dlouhodobě monitorovány hladiny podzemní vody. Ostatní vrty budou zavezeny vytěženým materiálem,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Vrty pomohou k vyhodnocení geologických poměrů, které jsou nezbytným podkladem pro dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Kromě vrtných prací na trase plánuje Ředitelství silnic a dálnic i geofyzikální měření seismickou metodou, se sledováním seismického vlnění.

Pokračuje i administrativní část přípravy obchvatu. „Dokončili jsme již dokumentaci EIA a v současné době probíhá inženýrská činnost, kdy sbíráme veškeré podklady a doklady pro zahájení územního řízení. Žádost o vydání stanoviska k posouzení vlivu stavby na životní prostředí a vydání územního rozhodnutí bychom rádi podali ve společném řízení ve druhé polovině tohoto roku,“ nastínil Buček.

Příslušní 22. vrtulníkové základny vrtulníkového letectva si připomněli výsadek skupiny Spelter, Odbojová skupina působila na Třebíčsku během druhé světové války.
Jako za protektorátu: vojáci z Náměště předvedli výsadek skupiny Spelter

Obchvat by podle předpokladů Ředitelství silnic a dálnic měl zvýšit bezpečnost provozu a zrychlit i průjezd městem. „Plánovaná trasa bude mít jako celek v délce šesti kilometrů pouze tři úrovňové a tři mimoúrovňové křižovatky a železniční trať bude na dvou místech podcházet tunelem. Přeložením silnice z centra města na jeho jižní okraj současně dojde k nápravě stavu vzniklého v 70. letech minulého století, kdy byl v souvislostí s výstavbou Jaderné elektárny Dukovany postaven stávající průtah,“ dodal Martin Buček.

Samotná stavba obchvatu by měla začít v roce 2025, její dokončení je v plánu v roce 2029.