Dluhy, insolvence, exekuce. To jsou nejčastější problémy klientů jihlavské občanské poradny. Podle vedoucí jihlavské poradny Aleny Slavingerové drží dluhy prvenství už bezmála tři roky.

„Tvoří prakticky padesát procent všech dotazů, které během roku řešíme," vypočítala Slavingerová. Na jihlavskou poradnu se v prvním pololetí letošního roku obrátilo přes pět set klientů.

Problémy se zadlužením se podle pracovníků jihlavské poradny týkají různých společenských vrstev. Karel Křivánek, který lidem radí zhruba osm let, se za svou praxi setkal s lidmi na vysokých pozicích i se sociálními případy. „Seděli proti mně inženýři, advokáti, lékaři, lidé se základním vzděláním, dělníci 
z největší jihlavské firmy, kterým se snížily platy, takže nejde o nějakou jednolitou specifickou skupinu dlužníků," vyjmenoval různé skupiny klientů Křivánek.

Přesnou statistiku o tom, jaká věková skupina dluží nejvíce, si poradna neeviduje. Odhaduje ovšem, že padesát procent zadlužených klientů jsou lidé v produktivním věku, zbytek si rovným dílem mezi sebe rozdělí senioři 
a mladí lidé ve věku 18 až 25 let. „To jsou většinou studenti, kteří se zadluží ještě dříve, než na sebe začnou vydělávat. Dluhy se jim nakumulují například z jízd načerno nebo ze smluv s mobilními operátory, které nestačí splácet," uvedl konkrétní případ pracovník jihlavské občanské poradny.

Dluhová spirála

Dluhová oblast se bude v popředí statistik vysočinských poraden prý držet ještě dlouho. „Jeden náš klient si u 35 různých věřitelů napůjčoval částku 1,8 milionu korun. Jeho čistý příjem je patnáct tisíc měsíčně," připojil jeden z případů zadlužení Křivánek.

Problém je podle něj v tom, že lidé nepřemýšlí, co bude do budoucna, ale řeší jenom to, co je teď. „Děláme besedy na základních i středních školách 
a spousta mladých bere půjčky jako standard. Vidí to doma, takže od toho se to odvíjí dále," přidala poznatek z preventivních akcí Alena Slavingerová.

Lidé na Vysočině si prý obecně berou nižší půjčky než třeba lidé v Praze, protože mají nižší příjmy. „Dost často se dostávají do pasti kvůli půjčkám za deset tisíc. Na konci roku zjistí, že mají zaplatit šedesát," doplnil Křivánek.

Trendem posledních let je podle pracovníků poraden, kteří se v úterý sešli na semináři v Jihlavě, zadlužování seniorů kvůli příbuzným. „Senioři jsou zdrženlivější v půjčování si, ale jen do té doby, než je požádají příbuzní, pak se zdrženlivost ztrácí a mohou se dostat do problémů," uzavřel téma dluhů Křivánek.