Náklady na přestavbu zařízení dosáhly na necelých padesát milionů korun. Vedle se staví ještě přístavba pro dalších šedesát klientů, převážně s Alzheimerovou chorobou.

Domov seniorů ve Ždírci klade důraz na to, aby se v něm klienti cítili jako doma. Přestavbou původní budovy proto vzniklo 24 jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojů s odpovídajícím vybavením. „Původní řešení, kdy bylo na pokoji čtyři, pět nebo dokonce devět osob, už nevyhovovalo dnešním požadavkům na standardy kvality poskytování sociálních služeb," uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál (ČSSD). V budově jsou také společenské místnosti 
a nově byla vybavena také prádelna a kuchyň.

Nový třípodlažní pavilon, který se dokončuje v těsném sousedství, bude sloužit klientům s různým typem demence a bude prvním specializovaným zařízením tohoto typu na Vysočině. „Senioři 
s demencí zde budou mít odpovídající zázemí i potřebnou péči, zároveň bude ve Ždírci fungovat i poradenství pro jejich rodiny," dodal Krčál.

Právě ve Ždírci by mělo vzniknout jakési centrum krajské péče o nemocné stařeckou demencí se zázemím pro specializovaný tým odborníků na tuto problematiku. „Jejich služeb a zkušeností budou využívat všechna regionální pracoviště," dodal Petr Krčál.

V průběhu původní rekonstrukce, která začala před dvěma lety, muselo být všech 96 klientů přestěhováno do dočasného bydliště v Havlíčkově Brodě. V květnu letošního roku se část z nich vrátila zpět do Ždírce. Druhá etapa stěhování čeká na klienty po dokončení nového pavilonu 
na jaře příštího roku.