„Šlo o opaření malého dítěte, a to při zabijačce, kdy na sebe dítě svrhlo brutar s vařicí vodou. Dítě bylo u nás v nemocnici stabilizováno a poté převezeno na popáleninové centrum do Brna," přiblížil primář.

Další příběhy, které vyprávějí o popálení dětí nebo dospělých, přibližuje putovní výstava, která se nyní nachází na jedné z chodeb jihlavské nemocnice. Jmenuje se Příběhy, které mohou zachránit život.

„Příběhy připomínají, jak snadné je popálit se a jak málo stačí, aby se vám nebo vašim blízkým život dramaticky změnil. Zároveň ukazují sílu vůle popálených i lidí kolem nich. To, co se přihodilo našim hrdinům, se může stát komukoli z nás, proto naše výstava provádí také nejdůležitějšími kroky první pomoci," přiblížila Jana Lacinová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Popálky, která výstavu pořádá.

Jihlavská nemocnice se stará o popálené pacienty pouze v akutním stavu. „To znamená že ve chvíli, kdy je k nám pacient převezen na urgentní příjem, ho stabilizujeme a předáváme záchranné službě, která pacienta transportuje do specializovaného pracoviště do Prahy či do Brna," přiblížil primář Jan Procházka. Podle něj je dětských popáleninových úrazů v celé České republice přibližně 40 tisíc ročně. V 97 procentech se jedná o lehčí popáleniny. „Nejčastější poranění malých dětí je opaření vřelou vodou, kdy na sebe dítě stáhne hrnek s vřelým čajem či kávou, nejčastěji za nějakou podložku, která leží na stole. Většinou to bývají méně závažná poranění," řekl primář s tím, že hlavní a zásadní první pomocí je nezmatkovat a chladit. „Ale ne zmrzlou potravinou nebo ledem. To popálenině uškodí. Nejlepší je chladná voda. Chladit a čekat na příjezd zdravotníků," poradil primář.

Za zbylá tři procenta těžkých popálenin mohou většinou úrazy od vysokého napětí. „Děti si na odstavených vagonech v odlehlejších částech nádraží hrají a běhají po vagonech, tím bohužel zkrátí vzdálenost od střechy vagonu k vysokému napětí," uzavřel Jan Procházka.