Druhému požadavku, aby soud vyhlásil referendum zároveň s říjnovými volbami do zastupitelstva bez toho, aniž by o něm nejdříve rozhodovalo jihlavské zastupitelstvo, nevyhověl. Soud v tomto případě zasáhne až poté, když zastupitelstvo nebude konat.

Podle iniciátorů referenda magistrát protizákonně bránil přijetí návrhu, který měl být dávno projednán v radě města a připraven v materiálech pro jednání zastupitelstva. „Nyní je vyhlášení v rukou zastupitelů. Žádáme je, aby v rámci svých pravomocí vyhlásili referendum v souběhu s podzimními volbami s ohledem na hospodárnost a vyšší volební účast," okomentoval usnesení soudu zmocněnec přípravného výboru Vít Prchal a vyzval magistrát k tomu, aby návrh na vyhlášení referenda byl předložen už na jednání zastupitelstva, které se uskuteční příští pondělí 15. září.

Z reakce magistrátu je ovšem patrné, že nejbližší zastupitelstvo o referendu rozhodovat nebude. „Magistrát města bude i nadále postupovat striktně podle zákona. Na základě rozhodnutí soudu předložíme návrh na konání referenda na nejbližší jednání Rady města Jihlavy, která návrh projedná a postoupí do nejbližšího jednání Zastupitelstva města Jihlavy," vyjádřil se tajemník jihlavské radnice Lubomír Dohnal.

Nejbližší rada se přitom podle harmonogramu, který visí na stránkách jihlavské radnice, uskuteční až ve čtvrtek 18. září, tři dny po zastupitelstvu. A další jednání zastupitelstva po radě je v plánu až na 4. listopadu. Na něm už budou sedět noví zastupitelé zvolení v říjnových volbách.

Rada města chce také příští čtvrtek projednat kasační stížnost proti rozhodnutí soudu. Prostřednictvím kasační stížnosti může úřad dosáhnout zrušení usnesení soudu. Město se totiž stále domnívá, že jsou podklady od výboru referenda nedostatečné.