Kromě prohlídek školy, které zorganizovali studenti oboru Cestovní ruch, si mohli návštěvníci vyslechnout informace o studijních oborech nebo některou z přednášek a ukázek konaných v rámci dne výzkumu a vývoje.

Po pěti letech nabídla Vysoká škola polytechnická Jihlava zájemcům o studium také nově akreditovaný obor. Bakalářský studijní obor Zdravotně sociální pracovník začne už v únoru navštěvovat třicet nových studentů. „Do přijímacího řízení se přihlásilo celkem 56 zájemců, kteří budou skládat zkoušku ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filozofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Termín je 15. ledna," uvedla Markéta Dubnová, vedoucí katedry sociální práce.

Do akademického roku 2013/14 plánuje jihlavská polytechnika přijmout celkem 1 275 studentů.