Jeho smyslem je přerozdělování uprchlíků v rámci členských států Evropské unie. Do Česka by jich podle kvót mělo směřovat 525. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by tak na Havlíčkobrodsko připadalo sedm až osm uprchlíků. Dokument však musí schválit Evropský parlament a členské státy EU.

„Osobně s těmito kvótami nesouhlasím. Myslím si, že o migraci by se mělo mnohem více hovořit a všechny kroky, a především pak důsledky řádně promyslet," uvedl Zdechovský. Ten pokračoval, že nelze vzít do Česka někoho, kdo sem vůbec nechce.

„Problémem není jejich přijetí, ale Česká republika by si měla vybírat, koho přijme, aby uprchlíci u nás nebyli odcizení, jako například ve Francii," zdůraznil Zdechovský. Dodal, že již mluvil s několika starosty obcí a měst na Havlíčkobrodsku.

„Pro uprchlíky by se v regionu našlo i pracovní uplatnění, především pak v oblasti zemědělství, v továrnách či další práce," konstatoval Zdechovský.

Dát lidem i práci

Naopak starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) si myslí, že pro uprchlíky by bylo těžké nalézt vhodné pracovní uplatnění, především pak z důvodu jazykové bariéry. „Osobně bych preferoval pomoc na místě prostřednictvím neziskových a humanitárních organizací," řekl Tecl. Podotkl, že vedení města se podobnými otázkami zatím nezabývalo. „Na druhou stranu máme velmi pozitivní zkušenost s lidmi z Barmy, kteří bydlí v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi," vysvětlil Tecl.

Kraj Vysočina je chápán z hlediska nelegální migrace jako region tranzitní. „Vzhledem k poloze je součástí několika migračních tras vedoucích z Rakouska, Slovenska a Polska," popsala vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková. Doplnila, že v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku policisté vysočinského odboru cizinecké policie odhalili při tranzitní nelegální migraci třináct státních příslušníků Kosova, tři lidi z Vietnamu, dva z Afghánistánu, dva z Číny a jednoho Makedonce.

„Dále policie zadržela čtyři pachatele, kteří byli podezřelí z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice," konstatovala Čírtková s tím, že šlo o státní příslušníky ze Švédska, Itálie a také z Iráku.

Příčinou migrace jsou válečné konflikty, násilí, politické a sociální problémy v zemi, odkud cizinci migrují. V průběhu loňského roku se zvedla migrační vlna uprchlíků především z afrických zemí, kteří využívají k cestě migrační vlnu přes Středozemní moře. Cílovou zemí, kam se chtějí dostat, je území Itálie, Španělska a Francie.

Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera sahají důvody zvýšených migračních vln hluboko do historie. „Svoji velkou vinu na tom mají především zkorumpování vládci a dlouhodobé vykořisťování světa. Lidé, kteří migrují, chtějí zpět to, co jim jejich vládci upřeli a vyvezli na Západ či na Východ. Chtějí žít jako my, mít se dobře," vysvětlil Schneider.

„Mezi uprchlíky samozřejmě můžeme nalézt i spoustu nadaných a talentovaných lidí ať už v medicíně, strojírenství či jiných vědách. Z toho tedy vyplývá, že jinou možnost nemáme a musíme se na uprchlíky připravit," uvedl Schneider. Podle něho přijde velmi brzo migrační vlna, kterou nebude možné zastavit, a musíme se tudíž s uprchlíky naučit pracovat.

Městské kvóty

„Osobně bych nenavrhoval kvóty celorepublikové, ale naopak kvóty na městské části, tedy rozptýlení uprchlíků do jednotlivých měst a obcí. Ti by samozřejmě byli vázáni omezeným pohybem, a tudíž by nemohla vzniknout velká ghetta, která se postupem času mohou radikalizovat," zdůraznil Schneider. Ten podotkl, že z hlediska potencionálního teroristického útoku je Vysočina nezajímavá.

„Teroristé vyhledávají místa, kde jejich teroristický čin způsobí velké rozeznění všech médií a přitáhne pozornost. Myslím si, že jediný jejich cíl by mohla teoreticky být Jaderná elektrárna Dukovany," uvedl Schneider. Podle něj je Havlíčkobrodsko velmi klidný kraj a teroristé by ho mohli využít spíše jako tábor či cvičiště.

Zadržení uprchlíci v České republice jsou v rámci správního řízení o vyhoštění z území členských států Evropské unie umístěni do zařízení pro zajištěné cizince v Bělé Jezové, kde čekají na realizaci správního vyhoštění. „Jde o zařízení, které je součástí Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Na území Vysočiny uprchlická zařízení nejsou. Integraci cizinců mají v gesci vládní a nevládní organizace," uzavřela Čírtková s tím, že na Vysočině je to Multikulturní centrum v Jihlavě a Centrum na podporu integrace cizinců v Jihlavě.