Muzeum vzniklo pod vedením německé intelektuální elity a německou organizací bylo až do poloviny 20. století. Po roce 1945 se začalo propagovat jako česká instituce a od roku 1953 sídlí ve dvou propojených budovách na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě.

Jakub Doležal.
Vražda Petry: Doležal je na svobodě, odseděl si celý trest

Nedávno otevřená výstava odkrývající historii a současnost bude k vidění až do 12. listopadu. „Výstava přináší zajímavé informace nejen k historii muzea, ale i jeho dnešní činnosti a představuje též bohatost sbírkového fondu. Vůbec poprvé je vystaven i nejnovější přírůstek zoologických sbírek, a to vlk obecný, který byl usmrcen letos v březnu při dopravní nehodě na D1,“ přiblížila instalaci náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Mimo speciální instalace je v propojených budovách této instituce k vidění také výstava Slabikáře z celého světa od Zdeňky Markovičové, která má ve své soukromé sbírce přes 250 kusů těchto školních pomůcek. „Muzeum Vysočiny Jihlava výstavu doplnilo o zajímavé scenerie v podobě improvizovaného školního kabinetu, staré školní třídy, školní třídy z osmdesátých let a koutku s domácí přípravou. Atmosféru dokresluje starý školní řád, dále Komenského mravoučné desatero nebo písanky z let 1849 až 1861,“ doplnila Jana Komínová z odboru kultury Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tato labuť letos přečká zimu v Pavlově.
Na rybníku zůstala osamocená labuť neschopná letu

Muzeum v krajském městě aktuálně nabízí pestré výstavy, komentované prohlídky, přednášky, happeningy i příměstské tábory. Tato organizace se podílí na kulturním životě nejen v krajském městě, ale také v jeho okolí.