A to v rámci muzejní noci, k níž se na Havlíčkobrodsku kromě muzea připojila i místní galerie. Obě instituce budou mít otevřeno do půlnoci.
„Vysočina a Havlíčkobrodsko nepatří díky svému utváření k územím, na kterých by v pravěku bujel čilý ruch. Přesto zde tehdejší lidé zanechali stopy.

Výstava přináší přehled dějů vzdálených až několik desítek tisíc let. Návštěvníci budou mít možnost poprvé vidět soubory pravěkých artefaktů," prozradil Aleš Knápek z muzeua. Dodal, že výstavu doplní ukázky replik různých pravěkých nástrojů, ale také třeba oděvů či hrobové výbavy doby kamenné.

To ovšem stále není vše. Pořadatelé připravili i jeskyni šamana, kde si budou děti moci vyzkoušet formou hry některé pravěké výzdobné techniky a  seznámit se s dnešními ozvuky šamanismu v Africe. V rámci muzejní noci uvidí příchozí i ukázky tavby bronzu nebo se mohou nechat pomalovat magickými symboly Keltů a Germánů.

Noc v havlíčkobrodské Galerii výtvarného umění začne v 18 hodin a příchozí se mohou těšit na hudební vystoupení volného sdružení ortodoxních zastánců skupinového jazzu Jazzpoint. V programu je zařazeno i promítání filmů, především půjde o autorské filmy Galiny Miklínové.

Módní přehlídku si užijete v 19 hodin a bude to oděvní tvorba studentů SPŠ textilní Helenín. Loutkové divadlo souboru Tate Iyumni pod názvem Krvavé koleno zhlédnou návštěvníci ve 20.45 nebo ve 22 hodin. V jedenáct večer bude připravena ohňová show. A chybět nebudou ani řemeslné ateliéry Iris Folding Fimo ala Klimt či lichožroutská dílna.

(han)