Severně od obce stojí vodojem. Ten zásobuje vodou z Vranovské přehrady Horní Újezd, Kojetice i Mikulovice. V posledně jmenované obci to ale neplatí tak doslova. „Vodovod máme přiveden pouze ke kulturnímu domu, kde jsou venku hydranty, které by se daly využít v případě požáru. Jinak žádné přípojky do domů nejsou," řekl mikulovický starosta Jaroslav Kunst.

O vodu z veřejného vodovodu lidé podle něj nestojí, nejspíš i kvůli investici, kterou by museli vynaložit do vybudování přípojky. „Nechali jsme si udělat takovou malou anketu, která nezájem potvrdila," dodal Jaroslav Kunst.

Napojit na vodovodní řad by se mohl i zdejší senior Jaroslav Špaček. „Voda z Vranova mi vede před domem. Proč bych to ale dělal, když mám kvalitní vodu ve vlastní studni?" poznamenal. „I soused si teď hloubí studnu. Taky nebude mít do budoucna problém. Jsme pod lesem, voda je tady dobrá," připomněl.

Obyvatelé ze severní části obce jsou na tom hůř. „Tam na kopci, kde bydlí, totiž není skoro žádná voda. V minulosti tam býval kamenolom a podzemní práce prameny přerušily," vysvětlil Jaroslav Špaček.

Lidé si proto před padesáti lety vybudovali vlastní vodovod se zdrojem přímo na návsi. Obecní studna, která má přes šest metrů v průměru, stojí blízko kulturního domu. Už nejméně čtyřicet let je však její voda nepitná. „Má vyšší množství dusičnanů. Není to nic závratného, ale nad hygienickými normami to je," potvrdil starosta Kunst.

Kupují balenou

Obyvatelé severní části Mikulovic tak musejí spoléhat na vlastní zdroje. „Nevím o nikom, kdo by vodu z obecního vodovodu používal na pití. Navíc když má rodina malé děti, tak určitě kupuje balenou," míní starosta.

Podle odborníků by lidé vodu s nadlimitním množstvím dusičnanů neměli pít ani po převaření. „Vztah dávky a účinku mezi koncentrací dusičnanů v pitné vodě a zvětšeným objemem štítné žlázy byl nalezen při koncentraci dusičnanů nad 50 miligramů na litr. Negativní působení na štítnou žlázu je výraznější při příjmu dusičnanů pitnou vodou než potravou," upozornila vedoucí třebíčského pracoviště krajské hygienické stanice Jitka Štěpanovská.

Obecní vodovod obsahující tekutinu s množstvím dusičnanů mírně vyšším než 50 miligramů na litr zaznamenali před několika lety taky obyvatelé Číhalína. Řešení v podobě chemického čištění vody by však obec vyšlo na několik milionů korun.