Ve srovnání s rokem 2018 trvaly žně o necelé tři týdny déle, loni vydala agrární komora v regionu závěrečnou zprávu už v polovině srpna, letos o 19 dní později. „Tempo prací se letos vrátilo do normálu, loni měly žně na Vysočině naprosto netypický průběh,“ připomněl Vlastimil Vaněk z Okresní agrární komory Jihlava, který postup hlavních žňových prací každoročně monitoruje na celé Vysočině.

Poslední týden na údajích o výnosu už nic zásadně nezměnil, celkový výnos u obilovin na Vysočině zůstal na hodnotě 5,79 tuny obilí z jednoho hektaru. V roce 2018 byl hektarový výnos u obilí na Vysočině 5,81 tuny. „Průměrný hektarový výnos je letos slušný. Někde bude trochu horší kvalita, zrno je drobnější,“ poukázal na jedno kritérium hodnocení žní Vlastimil Vaněk.

Dařilo se ozimům. U ozimé pšenice, hlavní obiloviny na Vysočině, má hektarový výnos hodnotu 6,14 tuny obilí z jednoho hektaru. U ozimého ječmene je to 6,13 tuny z hektaru. Hlavně u ozimých obilovin zachránilo úrodu příznivé počasí v květnu a počátkem června.

Přibyslavské slavnosti se už léta pojí s mlékárenským dnem.
Začaly tradiční Přibyslavské slavnosti

Dubnové sucho se naopak projevilo na nižším výnosu u jařin. U jarního ječmene ale nakonec propad nebude dramatický. Letos se sklidilo 5,09 tuny z hektaru, před rokem to bylo 5,23 tuny obilí z jednoho hektaru. S úrodu v případě obou typů ječmenů mohou být ale pěstitelé spokojeni.

Nejlepší úrodu hlásí letos zemědělci z Havlíčkobrodska (6,14 tuny obilí z jednoho hektaru), kde je navíc zaznamenán i nárůst o 0,24 tuny z hektaru. Nad celokrajským průměrem skončily žně také na na Jihlavsku (6,00 tuny z hektaru) a na Třebíčsku (5,94 tuny z hektaru).

Naopak na Žďársku má výnos hodnotu jen 5,44 tuny z hektaru a na Pelhřimovsku 5,37 tuny z jednoho hektaru. „Na Třebíčsku a na jihu žďárského okresu poznamenalo hektarový výnos přece jen nejvýrazněji sucho, které se i letos pod úrodu podepsalo,“ dodal Vlastimil Vaněk.

Průměrný výnos na Vysočině

(v tunách z jednoho hektaru)

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019

ozimá pšenice 6,12 6,69 5,58 6,13 6,14

jarní pšenice 3,78 4,74 4,03 5,04 4,40

ozimý ječmen 5,53 6,64 5,83 5,86 6,13

jarní ječmen 4,86 5,44 4,62 5,23 5,09

žito 5,32 6,07 6,34 5,92 6,04

oves 4,46 4,65 3,88 4,88 4,04

triticale 5,43 5,50 5,60 5,78 5,92

obiloviny celkem 5,55 6,22 5,28 5,81 5,79

řepka olejná 3,50 3,50 3,10 3,68 3,04

Zdroj: OAK Jihlava