O celkovou obnovu lesoparku se postaraly Lesy ČR. Závěrečnou fází prací se loni stala rekonstrukce pěšin a historické oborní zdi. O obnovu historické krajinářské kompozice lesoparku se již dříve zasloužil jiný projekt státního podniku.

Lesopark, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek, slouží zároveň jako obora pro chov daňčí zvěře. „Jeho celková rozloha činí 36 hektarů. Nachází se v blízkosti Náměště nad Oslavou a je součástí komponované krajiny, která je svým uspořádáním obdobou Lednicko Valtického areálu," podotkl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

V lesoparku se podařilo obnovit téměř 1,5 kilometru historických pěšin včetně dvou dřevěných mostků a sedmi laviček pro turisty. Renovací prošlo také 110 metrů historické oborní zdi včetně vstupní brány a branky.

„Již dříve realizovaná obnova lesoparku probíhala na základě původní historické krajinářské kompozice. Nejdříve byly odstraněny nežádoucí dřeviny, suché či nebezpečné stromy. Nově pak v parku došlo k vysazení celkem 3772 kusů domácích i exotických druhů dřevin a odbornému ošetření 67 významných stromů," vyjmenoval mluvčí.

Okolí zámku Schönwald v Jinošově Lesy ČR věnují velkou pozornost dlouhodobě. Za několik milionů korun podnik například provedl důležité úpravy na Jinošovském potoce a zrekonstruoval rybník Březina. Na financování projektů se kromě Lesů ČR podílela také Evropská unie.

Letní zámeček Schönwald nechal v roce 1795 vystavět hrabě Jindřich Vilém Haugwitz. V místech, kde se dnes rozprostírá lesopark, se původně nacházela bažantnice. Zámek patřil donedávna Kraji Vysočina a sloužil jako ústav sociální péče. V současnosti má zámek nového vlastníka, který zahájil jeho rekonstrukci.