Kraj Vysočina i střední školy jsou připraveny jednotné zadání využít. Podle ředitele havlíčkobrodského gymnázia, Hynka Bouchala, obsahují jed-notné zkoušky hodně neznámých – ale mohly by žáky motivovat.

„Ředitelé našich středních škol dlouhodobě zařazují na základě doporučení kraje přijímací zkoušky jako jedno 
z kritérií pro přijetí do maturitních oborů. Taková zkouška přispívá k vyšší objektivitě přijímacího řízení, protože klasifikace se na různých základních školách různí. Zkouška také přispívá k tomu, aby si budoucí středoškoláci vybrali typ školy a obor podle svých studijních předpokladů," uvedla Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

Zkoušky připravují školy samy

Přijímací řízení nemají na Vysočině jednotná zadání, každá škola si zkoušky připravuje 
a organizuje sama. Kromě toho střední školy zohledňují 
i klasifikaci ze základních škol nebo výsledky soutěží, aby předešly momentálnímu selhání zájemců. Doporučení ke konání jednotné přijímací zkoušky má pomoci středním školám udržet úroveň a nastavit pro budoucí studenty hranici minimálního vstupního vzdělání.

Návrh nového ministra školství Marcela Chládka zavést plošné přijímací zkoušky je jednou z možností, jak dosáhnout srovnatelných podmínek přijímacího řízení na všech středních školách v České republice.
Kraj Vysočina i střední školy jsou připraveny toto jednotné zadání využít.

„Je však třeba ještě prodiskutovat všechny aspekty, aby toto opatření mělo požadova-ný efekt. Chtěli bychom, aby se připravovaný návrh týkal ne-jen veřejných středních škol, ale také soukromých a církevních. Hodně se také diskutu-
je o minimální hranici úspěšnosti," doplnila Jana Fialová.

Kraj Vysočina zřizuje v současné době 48 středních škol 
a do středních škol se ročně hlásí kolem 5 tisíc žáků základních škol. K těmto školám patří i havlíčkobrodské gymnázium. Střední škola s bohatou tradicí, stejně jako všechny ostatní střední školy v kraji, čeká, ohledně přijímaček, na další podrobnější informace.

„Jednotné zkoušky, jak je dosud ministerstvo představilo, obsahují hodně neznámých a čekáme na další konkretizaci jeho představy. Obecně však s nápadem testovat žáky na výstupu ze základní školy souhlasím, mohlo by jít o zajímavý motivační nástroj pro základní školy," konstatoval ředitel Hynek Bouchal.

Havlíčkobrodské gymnázium, stejně jako všechny ostatní střední školy, čeká na další informace. „Neboť dosud nevíme ani, kdo a jakým způsobem bude testování provádět. Na další školní rok se tedy zatím připravujeme dle zaběhnutého modelu," upřesnil ředitel.

Jak náročné jsou přijímací zkoušky na brodské gymnázium a jaká je jejich obtížnost, pokud bychom známkovali jako na škole, kdy nejtěžší je stupeň jedna?  Podle ředitele gymnázium dosud připravuje přijímací zkoušky tak, aby jejich obsah odpovídal učivu tematizovanému na základních školách. „Velmi nás zajímá názor základních škol na naše přijímací zkoušky a s příslušnými učiteli, výchovnými poradci  a řediteli těchto škol jsme stále v kontaktu. Zkoušky samotné připravují naši zkušení češtináři a matematici. Zájemcům nabízíme možnost vyzkoušet si celé přijímací řízení v rámci takzvaných přijímaček nanečisto, dále pak nabízíme bezplatné tréninkové kurzy jak v češtině, tak v matematice. Přijímací zkoušky bych ohodnotil stupněm 2," podotkl ředitel.

Zájem o studium na gymnáziu má mírně stoupající úroveň. Na osmiletý cyklus se k nám hlásí v posledních letech kolem šedesáti zájemců, vzít jich můžeme třicet. Na čtyřletý cyklus se hlásí kolem stovky zájemců a bereme jich šedesát. „Dá se tedy říci, že naše gymnázium nadále zůstává výběrovou školou," zdůraznil ředitel Bouchal.

Jaké? Hlavně přísné

„Otázkou je, zdali někdo po těchto takzvaných deformách dokáže ještě české školství vůbec zachránit. Na místo rozvoje specializace studentů zavedeme jednotné školství typu měšťanka, čímž cíleně potlačíme osobnost studenta jako takovou. Zrušíme specializované ZŠ, zavedeme jednotné přijímací zkoušky, zrušíme specializované SŠ, zavedeme jednotné maturity na gymnaziální úrovni, a to, co se dříve učilo na specializovaných SŠ, přehodíme na VŠ," okomentoval návrh ministra Tomáš Hájek z Havlíčkova Brodu, jehož syn se rozhodl studovat na střední škole.

Podle paní Radky z Ledče nad Sázavou by přijímací zkoušky měly být hlavně přísné, aby se ze studia na střední škole předem vyloučili lidé, kteří na studium nemají  žádné předpoklady, neboť podle jejího názoru úroveň vzdělání v poslední době v Česku velmi výrazně upadá. „Mám  pocit, že v posledních letech se na střední školy může dostat úplně každý. Třeba i ten, kdo by před deseti lety sotva stačil na učňák," povzdechla si Radka.