Oba nominovaní jsou už držiteli titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje od roku 2001 ministr kultury. Návrh projednali krajští radní, s konečnou platností ho na pravidelné schůzi schválí zastupitelé. Řekl to náměstek hejtmana Vladimír Novotný .

Kraj Vysočina oceňuje řemeslníky z oblasti tradiční lidové kultury letos poprvé. „Toto prestižní ocenění má formu veřejného uznání a podpory řemeslným výrobcům, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím," uvedla radní Marie Kružíková.

Vyučený pilníkář Smejkal navazuje na tradici přenesenou do jihlavské továrny ručními pilníkáři ze Svratecka po zániku domácích dílen. Od roku 1992 tradičním způsobem ručně vysekává pilníky a rašple jako živnostník. Ve své dílně v současné době pracuje se svými dvěma syny. Podílel se na expozici dobové pilníkářské dílny, která se v roce 2011 otevřela v Muzeu a Podjizerské galerii v Semilech. Spolupracoval také na přípravě naučné stezky Za pilníkáři na Český kopec v obci Křižánky.

Kolář Aleš Uherka je představitel už čtvrté generace kolářů ve své rodině. Dnes ve svých dvaačtyřiceti letech vede truhlářskou a kolářskou dílnu v Nyklovicích na Žďársku a v současné době se soustřeďuje zejména na výrobu a renovaci hasičských stříkaček, žebřinových vozů či lafet.

Slavnostní udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina se uskuteční 28. dubna v Muzeu Vysočiny Třebíč.