Přítomní za podpory asi dvacetičlenného sboru dětí a mládeže pelhřimovské základní umělecké školy zazpívali koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce valaši. Zejména střední a starší generace ani nepotřebovala texty koled, roznesené mezi přítomnými.

Když zazněl dotaz, zda se má zpívat i přídavek v podobě písně Vánoce, Vánoce přicházejí, zvláště děti ihned přitakaly. Publikum utvořilo kruh, ve kterém se pak odvážily k tanci hlavně některé (viz foto) menší děti, i když do rytmu se pohupovalo také pár dospělých.

Při samotném zpěvu ve sboru i v obecenstvu dominovaly hlavně ženské hlasy. Výjimkou byl ale  třeba starosta města Leopold Bambula, který akci s místostarostou Pavlem Pípalem přišel také podpořit.

Mezi písněmi i na závěr zněl potlesk. Po zpěvu byl nejen pro sbor přichystán čaj a zákusek. Poděkování za dobré zázemí, občerstvení a ozvučení patří organizátorovi akcí U Stromečku Jindřichu Štěrbovi.

Ten dojednal i následné vystoupení saxofonisty Daniela Unterfrance, který zahrál jazzové koledy. Další program stánku zahrnuje promítání filmových pohádek, a to ve čtvrtek v 16 hodin. V pátek  v 19.30 hodin následuje  koncert už zmíněného Daniela Unterfrance se zpěvačkou Terezou Fantovou.