Váhat budeme nad menším balvanem s vytesaným textem: „Spolek dělníků zednických z Prahy a okolí. Z rozvalin Hlavačova".

Byl to královský hrad u Rakovníka, známější Křivoklát, původně stál na vrchu Hlavačov a zmiňuje se o něm Kosmova kronika. Hrad prý vojenskou mocí zbořil v roce 1338 sám Karel IV. Když pražští zedníci kámen z rozvalin do Přibyslavi v roce 1874 poslali, měli ještě z čeho brát.

Dnes už jsou jako kulturní památka České republiky chráněny pouze terénní relikty.

Ivo Havlík