Již čtvrtým rokem pokračuje spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (Katedry cestovního ruchu VŠPJ) a Fakulty cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity. V letech 2013 až 2015 proběhlo pět týdenních výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků obou škol v Jihlavě a v Užhorodu. V letošním roce navštívila skupina ukrajinských kolegů Jihlavu ve dnech 16. až 19. května.

Pobyt byl organizován jako studentský workshop na téma „Kulturně-historický potenciál cestovního ruchu". Účastnilo se jej deset studentů a dvě akademické pracovnice z Užhorodu a jihlavští studenti a učitelé oboru Cestovní ruch v podobném počtu. Při slavnostním zahájení 16. května účastníky workshopu přivítala jménem vedení školy prorektorka VŠPJ Alena Štěrbová. Ukrajinské hosty přijali také představitelé Kraje Vysočina.

Studenti pracovali v mezinárodních skupinách. Každý z pěti smíšených česko-ukrajinských týmů dostal za úkol zpracovat jedno z témat zaměřených na místa, která účastníci workshopu společně navštíví. Studenti dostali za úkol zpracovat přehled a význam kulturně-historického potenciálu navštívených míst a připojit vlastní postřehy a zkušenosti. Speciální úkol měl poslední tým, který stejným způsobem připravoval informace o kulturně-historickém potenciálu Užhorodu. Jejich téma bylo zpracováno jako pozvánka na společný týden v září, kdy se skupina jihlavských studentů a pedagogů do Užhorodu vydá. První den pobytu byl zakončen prohlídkou historického jádra Jihlavy, připravenou studenty oboru Cestovní ruch VŠPJ. Úterý strávili účastníci na terénní exkurzi v Praze a ve středu navštívili hrad Roštejn a město Telč. Poslední den workshopu týmy připravovaly prezentace svých témat. Spolupráce vyvrcholila přehlídkou a vyhlášením vítězné prezentace.

Podle reakcí účastníků z obou vysokých škol se „jihlavská" část letošních společných aktivit vydařila. Studenti se vzájemně poznali při práci i při neformálních setkáních ve volném čase. Mohli se svými kolegy diskutovat nejen o tématech, která řešili v rámci workshopu.

Stejní studenti a učitelé se znovu setkají v září 2016, kdy bude jihlavská skupina pobývat v Užhorodu.
Jak uvádí vedoucí katedry cestovního ruchu Eva Janoušková: „Spolupráce obou vysokoškolských pracovišť je přínosná jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Vedle výměny zkušeností a možností přednášek akademiků na partnerské škole vznikají na VŠPJ bakalářské práce zaměřené na cestovní ruch v Zakarpatí."

Ukrajina je, i přes současné události, zemí velmi atraktivní pro české turisty. Češi se zajímají hlavně právě o Zakarpatskou oblast Ukrajiny, která byla v době „První republiky" součástí Československa.