Většina nové stálé výstavy pochází z předchozí provizorní expozice. Bude však doplněna o řadu nových zajímavých předmětů odkazujících k vilémovickému rodákovi.

„Patřily buď přímo Kubišovi, jako například čepice od operačního oděvu ze sbírek Vojenského historického ústavu. Ale bude tam také stejnokroj jeho válečného kamaráda Václava Málka, jenž rovněž pocházel z Vysočiny," řekl autor výstavy a kurátor sbírek Vojenského historického ústavu Praha Zdeněk Špitálník.

Výstava sleduje Kubišův život od dětství v rodném domě až po osudnou přestřelku v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. „Zároveň ale zmiňuje i to, jak bylo jeho jméno vnímáno v průběhu desetiletí," dodal Špitálník.

Na programu slavnostního dne bude také odhalení busty Jana Kubiše od sochařů Bohumíry Smolejové a Stanislava Františka Müllera, kteří jsou například rovněž autory busty Václava Drboly v Babicích. Zúčastnit by se měl mimo jiné ministr obrany Martin Stropnický.

Muzeum by mělo být pro případné návštěvníky přístupné celoročně. „Správce bydlí hned naproti, a když na něj turista zazvoní, rád ho muzeem provede. Pro autobusové zájezdy nebo větší skupiny je lepší se domluvit předem," řekla starostka Jitka Boučková.