Podle technického náměstka nemocnice Josefa Tvrdého pochází budova z 50. Let minulého století. Čas se na ní podepsal. „Infekční oddělení v nemocnici vzniklo jako samostatný obor již v roce 1952 v budově číslo 8 a tady je dodnes,“ shrnul stručně historii pavilonu. Zvyšující se nároky na infekční medicínu vedení nemocnice řešilo jen částečnou rekonstrukcí před dvaceti roky. „Úprava ale zdaleka nestačí nárokům dnešní doby,“ zdůraznil náměstek.

Budova infekčního oddělení

* Pochází z 50. let 20. století
* Cena rekonstrukce a přístavby 50 milionů
* Budova bude mít novou vzduchotechniku, rozvody vody a elektřiny, rozvody kyslíku, zázemí pro zdravotníky a moderní prostředí pro pacienty
* Budova slouží k léčbě infekčních pacientů z Havlíčkobrodska, Pelhřimovska a Kutné Hory

Po letech intenzivního provozu jsou všechna hygienická zařízení v budově opotřebovaná. „Například časté havárie rozvodů vody nám narušují provoz, rozvody kyslíku jsou možné pouze pro část lůžek a nestačí pokrývat současnou potřebu pro léčbu pacientů,“ vysvětlil náměstek Tvrdý. Rozvody elektřiny nevyhovují mnohem vyšší spotřebě. Oddělení nemá žádnou vzduchotechniku. Prostředí pro pacienty a zdravotnický personál neodpovídá potřebám moderní medicíny.“ Současné zatížení celého infekčního oddělení pacienty s COVID-19 nám potvrdilo nutnost urychleného řešení,“ konstatoval náměstek Tvrdý.

Proto se vedení nemocnice rozhodlo provést kompletní rekonstrukci celého oddělení včetně vybavení odpovídající vzduchotechnikou pro tak náročný zdravotnický obor jako je infekční medicína a vytvořit tak podmínky pro úspěšnou léčbu infekčních pacientů a odpovídající důstojné prostředí pro zdravotnický personál.

Celá proměna pavilonu spojená s přístavbou přijde podle Tvrdého asi na 50 milionů korun. „S ohledem na to skutečnost žádáme o zařazení rekonstrukce infekčního oddělení v nemocnici Havlíčkův Brod do akcí podporovaných z dotací Evropské Unie,“ dodal náměstek. Jak upřesnil, modernizace pavilonu infekční medicíny splňuje podmínky v oblasti nazvané připravenost na řešení hrozeb, takže finanční podporu dostane.

Z celé spádové oblasti

Infekční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod poskytuje zdravotní péči pacientům s infekčními chorobami nejen z celého Havlíčkobrodska. „Také je ale zázemím pro pacienty z okresů Pelhřimov, Kutná Hora a Chrudim. Jeho rekonstrukcí a přístavbou budou zajištěny odpovídající podmínky pro poskytování této náročné zdravotnické péče pro pacienty z celé spádové oblasti,“ doplnila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Přístavba budovy umožní budoucí rozvoj důležitého oboru jako je infekční medicína. Podstatným způsobem změní vzhled budovy a možnosti využití. V budově je také ředitelství nemocnice a administrativa

V současné době má podle náměstka Tvrdého má zpracovanou studii na rekonstrukci a přístavbu infekčního oddělení. „Budeme připravovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Našim záměrem je do konce tohoto roku dokončit realizační projektovou dokumentaci. V příštím roce provést výběr dodavatele a zahájit realizaci,“ dodal náměstek.