Svůj projekt kamenného hospice přijdou představit už příští týden zástupcům Jihlavy a Kraje Vysočina. Prezentace projektu je naplánována na pondělí 30. listopadu v místnosti vedle sálu gotické radnice v Jihlavě.

Mezi jeho členy spolku jsou i odborníci na sociální problematiku. Za pár týdnů od vzniku transparentního konta už na něj dárci přispěli skoro padesáti tisíci, nejvíc přinesl výtěžek bazárku na Brodfestu, což byla konference křesťanské mládeže v Havlíčkově Brodě.

Odborným garantem projektu je Marie Svatošová, dvojnásobná držitelka Medaile za zásluhy, vůdčí osobnost hospicového hnutí v ČR a zakladatelka prvního hospice ČR, který 8. prosince oslaví dvacet let trvání. Ta se zmiňované prezentace na radnici také zúčastní.

„Naším cílem není monopol na paliativní péči. Hospic je článkem, který přirozeně propojí stávající služby a rozšíří péči o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny. Stejně jako domácí hospicová péče a paliativní jednotka mají své poslání, tak i hospic přináší další možnosti. Věříme, že vybudováním hospice vytvoříme zázemí a podmínky pro nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny, ve kterých se i umírání může stát časem klidu, pokoje, radosti, setkání a smíření," uvádí členka výboru spolku pro kamenný hospic Ludmila Novotná.

Ta si váží toho, že kraj podporuje rozvoj domácích hospiců, ale zároveň s ním chce otevřít rozhovor o vzniku lůžkového hospice. „Pokud se se všemi, koho se otázka hospice týká, shodneme na jeho potřebnosti, můžeme hledat cesty k jeho financování. To je u hospiců vždy vícezdrojové. Podílí se na něm kraj, stát, města a obce i sama provozující organizace, která většinu financí sežene od dárců," dodává Novotná.

Myšlenku hospice na Vysočině podporuje i poslanec a krajský zastupitel Vít Kaňkovský. „Nepochybuji, že je pro pacienta nejlepší trávit poslední dny doma, v kruhu nejbližších. Ale u části lidí toto nelze zajistit – a druhou nejlepší možností je kamenný hospic. Sebelépe vybavené oddělení dlouhodobě nemocných či jiný typ péče ho nenahradí. Proto vybudování hospice na Vysočině podporuji – jako inspiraci uvádím hospic v Chrudimi, jeden z nejlépe fungujících hospiců v Česku – i po ekonomické stránce," vysvětlil poslanec Kaňkovský.