„Je to značka kvality, která zviditelňuje náš už tak zajímavý region o další kvalitu, a to geologickou. Doposud tato oblast nebyla prezentována a využívána pro potřeby turistického ruchu," řekl zástupce mikroregionu a starosta Telče Roman Fabeš. Jak dodala manažerka geoparku Kateřina Fučíková, cílem je přilákat na Telčsko jiný druh turistů, než jaký tam jezdil doposud za kulturními památkami. Návštěvníci tak budou mít motivaci se ve městě zdržet delší dobu, což může pomoci místním podnikatelům.

Výhodou přízviska národní může být i to, že díky němu geopark spíše získá dotace na připravované projekty. Mezi nimi je například stezka v korunách starých buků nad kamenným mořem pod hradem Roštejn, kde je zároveň ptačí rezervace, nebo rozhledna na Javořici, o které se debatuje již dlouho. Vzniknout na území mají i nové stezky, doprovázené informačními tabulemi. Po geoparku by mohli turisty provádět také průvodci.

„Spolupracujeme s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, kde jedním obo-rem je právě průvodcovstí. Naše vize je, že o letošních prázdninách by už studenti polytechniky v rámci prací třeba mohli po geoparku provázet," uvedl Fabeš.

Certifikát Národní Geopark Vysočina přebral v pondělí v Telči Fabeš jakožto zástupce mikroregionu od ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Za čtyři roky bude muset mikroregion prokázat, zda projekt geoparku smysluplně využil, a obhájit tak status národní.

Mezi největší lákadla geoparku patří Míchovská skála, vrchol Javořice, zřícenina hradu Štamberk, hrad Roštejn, Roštejnská obora s kamenným mořem, Pařezité rybníky, rašeliniště Zhejral, ale i lomy ve Vanově či v Mrákotíně, které jsou zatím pro veřejnost nepřístupné. Zajímavostí je expozice kamenictví. Ta vznik-la v roce 2012 v prostorách obecního úřadu v Mrákotíně.

Geopark Vysočina se také má dostat jako téma do školní výuky. „Naším záměrem je spolupracovat s dětmi ze základních i středních škol. Na základě toho vznikly i různé materiály. Jejich ukázkou je Zulíkova vandrovní knížka, s níž děti chodí po různých místech geoparku a sbírají razítka. Knížku poté odevzdají a dostanou za ni drobný dárek," zmínila hravou formu výuky o geoparku jeho manažerka Kateřina Fučíková. Ta se geoparkem zabývala ve své diplomové práci. Podle ní by se geopark dal zpropagovat například i skrze gurmánské dobroty.

O to, aby se Geopark Vysočina dostal na seznam národních geoparků, se zasloužili zástupci Mikroregionu Telčsko, jehož centrem je Telč. Mikroregion se má také starat o financování celého projektu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ