Při obnově lesů na Vysočině má být kladen větší důraz na rozmanitost. „Kraj Vysočina v rámci od loňska trvajícího projektu v lokálních podmínkách testuje možnost hospodářského využití vybraných nepůvodních dřevin. Tyto druhy by, s ohledem na probíhající klimatickou změnu, mohly být perspektivní zejména z produkčního hlediska a zároveň by v lesním prostředí mohly plnit půdoochrannou nebo vodoochrannou funkci,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Marie Beňová.

Líska turecká nebo kaštanovník setý

V rámci projektu byly po konzultaci se zástupci Mendelovy univerzity v Brně vysázeny například kaštanovník setý, borovice rumelská, sekvojovec obrovský, líska turecká nebo zerav obrovský.

Výsadba v Jihlavě

Vybrané netradiční dřeviny se na předmětných plochách mísí s běžnými dřevinami. „Výsadba proběhla ve dvou oplocenkách v lesích v péči Správy městských lesů Jihlava, které náleží velké poděkování za spolupráci v tomto projektu. Celková plocha zalesněná vybranými dřevinami činí přibližně pětatřicet arů, jedná se celkem o cca 350 kusů“, uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Projekt se skládá ze tří etap, v první končící rokem 2024 probíhá výsadba dřevin. Ve druhé etapě, v letech 2025 až 2028, je plánována následná péče o dřeviny a případné vylepšení. Třetí etapa končí rokem 2031, kdy bude zpracována závěrečná zpráva a prezentovány výsledky projektu. Celkové předpokládané náklady projektu ze strany kraje jsou padesát tisíc korun.

Nevhodná potrava od návštěvníků může mít pro zvířata v zoologických zahradách fatální následky. Ilustrační foto: Deník/Martin Singr
Karel Roden prosí: Nekrmte zvířata v zoo. Ke kampani se zapojili i v Jihlavě

Výsadba většiny netradičních a nepůvodních druhů dřevin do lesních porostů je možná pouze na základě výjimky z lesního zákona. „Ta byla v tomto případě udělena pro vědecké účely. Není možné doporučit jejich plošné využití v lesích Vysočiny, k posouzení vhodnosti slouží mimo jiné tento projekt,“ doplnila Beňová.