Budova s širokým průčelím do ulice, upravená pro potřeby restaurace, byla dříve známa více jako dům Bukovských. František Ignác Bukovský, rytíř z Hustiřan koupil v roce 1722 takzvaný Štrublovský dvůr, který nechal záhy zboural, a poté postavil dům, který je zachován do současnosti.

Školní budova

Rodina Bukovských se však z barokní novostavby příliš dlouho netěšila. Po smrti rytíře Bukovského prodává jeho manželka  v roce 1740 honosný dům řádu augustiniánů, kteří jsou pověřeni aby zde zabezpečili přípravu pro výuku studentů nedávno založeného gymnázia. Již v následujícím roce se do upraveného objektu gymnázium stěhuje z původního starého dřevěného domku nacházejícího se poblíž kláštera (spekuluje se o Štáflově chalupě).

V nové „škole" probíhá výuka dlouhých 74 let, přičemž v letech 1778-1807 byl statut gymnázia zrušen a dočasně nahrazen tzv. hlavní školou, poté se od r. 1807 obnovené gymnázium stěhuje do budovy kláštera, přičemž od roku 1807 vyučující augustiniány střídají premonstráti ze Želiva.

Za zmínku stojí jistě připomenout, že zřejmě nejslavnějším studentem gymnázia umístěného v domě Bukovských, byl později uznávaný jazykovědec a osvícenec Josef Dobrovský, který právě zde studoval v letech 1763-1767. V archivním popisu vnitřních prostor tehdejšího se hovoří o šesti třídách v přízemí. Pozorný host nynější pivovarské restaurace si při pohledu na šest stropních kleneb lehce představí dispozici těchto původních učeben  a zároveň si může pohrávat s představou, že právě sedí na místě u stolu, které může býti identické s lavicí Josefa Dobrovského – studenta, který zde nasával vědomosti, aby je v budoucnu mohl znamenitě uplatniti v historii, jazykovědě, filozofii a dalších oborech. Inu i v restauraci můžeme vnímat zvláštní genius loci…

Vraťme se však zpět k domu Bukovských, který přešel, po odstěhování  gymnázia do vlastnictví Královského solního úřadu.
V roce 1834 budovu kupuje v dražbě Právovárečné měšťanstvo. Impulsem pro koupi domu byl požár jižní strany náměstí, kde vyhořela také budova radnice s pivovarem. V té době mělo v Brodě více než sto domů právo várečné, které se ještě dělilo na domy s celovárečným právem a právem polovárečným. Každopádně koupě domu Bukovských se vyplatila. Nastartovali úspěšnou podnikatelskou dráhu a pivovar, který byl v sedmdesátých letech devatenáctého století přestavěn na „parní", začal vykazovat strmý růst ročního výstavu.

Dá se předpokládat, že do domu se zřejmě v nejbližších letech žádný vzdělávací ústav stěhovat nebude, na druhou stranu i v restauračním zařízení se „toho"  mnohdy vymyslí též  docela dost…

Libor Honzárek