„Kraj Vysočina pokračuje se stavebními pracemi na druhé etapě průtahu Humpolce,“ potvrdil informace Radek Žižka z odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina.

Stavební práce začaly zhruba před měsícem, konkrétně 3. dubna. Od té doby řidiči čelí řidiči v Čejovské ulici zákazu vjezdu na silnici II/347, která je pro veškerý provoz uzavřena. „Stavební práce budou probíhat v úseku od Sluníčkovy ulice po konec města Humpolec ve směru na Světlou nad Sázavou v délce zhruba 360 metrů,“ nastínil plánovaný průběh oprav Žižka.

Zmíněná silnice potřebovala opravit. „Vozovka v těchto místech dle diagnostického průzkumu vykazuje nedostatečnou únosnost s výskytem značného množství poruch, a proto dochází ke kompletní výměně konstrukčních vrstev,“ objasnil důvod rekonstrukce Radek Žižka.

Na stejném místě se dalo do budování i město Humpolec. „Čejovská ulice je společná investice. Silnice je kraje a chodník a veřejné osvětlení je města,“ sdělil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo s tím, že město ze svého rozpočtu financuje právě opravu chodníků a instalaci nového veřejného osvětlení.

Omezení ve zmíněné lokalitě na okraji Humpolce potrvají ještě další dva a půl měsíce. „Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice do 16. července 2018,“ upřesnil termín Radek Žižka.

Do té doby se řidiči cestující směrem do Světlé nad Sázavou nebo Havlíčkova Brodu musí spokojit s objízdnou trasou, která vede mimo jiné například přes Budíkov a Kejžlice.

Letošní opravy jsou jednou ze součástí většího projektu. „Modernizovaný úsek silnice II/347 v délce jednoho kilometru je součástí širšího konceptu postupné přestavby celého silničního tahu mezi Světlou nad Sázavou, Humpolcem a dálnicí D1,“ informoval Žižka.

V loňském roce se ve zmíněné lokalitě již uskutečnila prví etapa oprav. Jejím hlavním cílem byl vznik nové okružní křižovatky právě v Čejovské ulici.