„Po konzultacích s některými našimi organizacemi a právníky jsme dospěli k rozhodnutí pozastavit na dva týdny spolkovou činnost. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci činnost obnovit alespoň venku. Jednáme o tom. Online forma pro skupinu dětí moc nefunguje, to jsme si už vyzkoušeli na jaře,“ řekl Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže

Kroužky pro děti měly teprve první setkání a hned poté byly přerušeny. „Činnost středisek volného času obvykle začíná na přelomu září a října a nám se ani nepodařilo všechny zájmové útvary zahájit, neboť  naše střediska byla první, které vláda „vypnula“,“ komentoval situaci Vilibald Prokop, ředitel jihlavského domu dětí a mládeže (DDM).

Placené parkování v Pelhřimově.
Parkování na Vysočině: lidé si připlatí i pětinásobek, nejdražší zůstává Jihlava

Podobná situace nastala také ve Žďáře nad Sázavou, kde zájmové aktivity zajišťuje středisko volného času Active. „Výuku každoročně zahajujeme k prvnímu říjnu. Kroužky proběhly ve čtvrtek a pátek 1. a 2. října, poté jsme museli z rozhodnutí krajské hygienické stanice v Jihlavě výuku přerušit. Většinu kroužků jsme ani nestačili zahájit, část jsme museli zrušit. Jde hlavně o ty, které vyučujeme na školách. Velká část škol, se kterými spolupracujeme nás do budovy kvůli koronavirové epidemii nepustila,“ řekl ředitel Miloš Straka.

Se zákazem vstupu lektorů do budov škol se setkali také na Třebíčsku. „Máme kroužky keramiky na venkovských základních školách a zde se asi u čtyř stalo, že kroužek začne až od ledna, protože školy měly zákaz pouštět cizí osoby do budovy,“ uvedla ředitelka Domu dětí a mládeže v Třebíči Jarmila Pavlíčková.

Dokud mohly kroužky probíhat, dbali v organizacích na zvýšená hygienická opatření. „Kromě zvýšené dezinfekce a úklidů jsme měli dále nastavené, že se děti z kroužků scházely před budovou DDm, vedoucí si je vyzvedl a převedl do učebny. Aby se eliminoval volný pohyb dětí po budově. Toto opatření jsme měli již na jaře, když jsme mohli začít znovu s činností a osvědčilo se. Zároveň rodiče nemohli čekat uvnitř budovy, ale musí děti předat a poté vyzvednout. Pouze u kroužků s malými dětmi mohli rodiče počkat v šatně, když bylo potřeba. Samozřejmě v rouškách,“ popsala Pavlíčková.

Zájmové organizace také upravovaly rozvrhy, aby se děti na chodbách potkávaly co nejméně. „Postupovali jsme přesně podle aktuálně platných nařízení, tzn. do budovy jsme nepouštěli rodiče, kroužky začínali v časových rozestupech tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu jednotlivých skupin. Nad rámec povinností jsme otevřeli více vchodů do budovy, abychom zamezili shlukování dětí u hlavního vchodu. Zatím se nám dařilo již od jarních měsíců postupovat tak, že jsme se v naší organizaci s nakažením přímo nesetkali a doufám, že tomu tak bude co nejdéle,“ doufal Prokop.

Jihlavská MHD.
Zavřené školy, poloprázdné autobusy. Jihlavská MHD omezí spoje

Kde to šlo, začala online výuka kroužků. „Nemáme distanční výuku povinnou ale kde je to možné, jsme přešli na obě formy výuky, abychom byli v kontaktu s našimi účastníky zájmového vzdělávání. Mám z toho radost, protože už jsme to nějak začínali na jaře a teď na to byli připraveni a děti i dospělí jsou rádi,“ pochvalovala si Pavlíčková.

Distanční výuka funguje i na Základních uměleckých školách. „Na naší škole máme všechny třídy připravené na distanční výuku a ta také probíhá, ve všech oborech a v hudebním oboru ve všech nástrojích. Učitelé mají doporučení, vyučovat žáky distančně v době jejich platného rozvrhu. Samozřejmě, že pokud je to možné, vycházíme žákům vstříc a výuku potom realizujeme dle domluvy,“ sdělila ředitelka Základní umělecké školy v Jihlavě Dana Fučíková.