„Já jsem tomu nechtěla věřit a myslela jsem si, že to je přehnané. Ale opravdu se to dělo," řekla maminka jednoho z žáků Monika Růžičková. Sama dodává, že jídlo je podle ní v jídelně kvalitní a výběr velmi dobrý, ale podmínky v inkriminované časy neúnosné. „Vadí mi, že dbáme na výchovu, aby děti zdravily, aby byly slušné, neplýtvaly ve škole tím, co nemají, a na druhou stranu opomíjíme kulturu stolování," dodala Růžičková.

Centrální jídelna patří městu, řešení na společné schůzce hledali ředitel základní školy T. G. Masaryka Martin Hlávka, ředitelka gymnázia Alice Burešová a místostarosta Pavel Pacal. „Snažíme se řešit koordinaci mezi jednotlivými školami a uvidíme, jak se to projeví. Již to pár dní běží a nějaká úleva je tam znatelná," popsal místostarosta Pavel Pacal.

Výsledkem schůzky je posun konce šesté vyučovací hodiny. „Naše škola posune poslední šestou vyučovací hodinu o deset minut. Natáhneme přestávky. A gymnázium naopak posune výuku směrem dopředu o deset minut. V součtu tak vznikne dvacet minut rozdílu. Díky tomu by se nám tam děti neměly potkávat," vysvětlil ředitel Martin Hlávka.

Nové opatření začalo platit od tohoto týdne, a jestli skutečně pomůže, se teprve uvidí. „Počkám si, jak se to bude vyvíjet. Myslím si však, že to je řešení na chvíli. Upravovat rozvrhy nepůjde do nekonečna," sdělila Monika Růžičková. Možné budoucí problémy v posouvání výuky vidí také ředitel základní školy. „Máme více než padesát procent dojíždějících dětí a těch deset minut může ve výjimečných případech znamenat, že by děti nestihly autobus a musely by tady poté hodinu čekat," nastínil Hlávka.

Dalším z řešení by muselo být zvýšení prostoru a kapacity jídelny. Rozšíření prostoru jídelny by však nemuselo být levnou a snadnou záležitostí. „S kapacitou se tam dá hýbat velmi obtížně. Samozřejmě teoreticky je možné všechno, po praktické stránce je to jednak příliš investičně náročné, ale i to je řešitelné. Na druhou stranu by to muselo být na úkor prostor, které školní jídelna využívá pro provozní zaměstnance, které tam také být musí. A zase by nastal problém jinde a jen by se přesunul," řekl místostarosta Pacal.

Dříve byla výuka více rozptýlená

Jídelna navíc nemá žádné problémy s kapacitou vaření jídel a v dalších časech bývá často poloprázdná. V minulosti jídelnu navštěvovalo daleko více lidí a podle ředitele základní školy Martina Hlávky takové problémy nebyly. Objevovat se začaly až v posledních třech letech. „Změny osnov, školní vzdělávací programy a kombina- ce nepovinných volitelných předmětů nahrávají tomu, že ve stejný interval se sejde hodně dětí z gymnázia a od nás v centrální školní jídelně. Trvá to zhruba dvacet minut, kdy místo kapacity kolem 250 míst se sejde pět set dětí. Dříve tato situace nenastávala. A to i přesto, že se v centrální jídelně stravovalo více dětí. Kombinace předmětů byla taková, že po šesté vyučovací hodině tolik dětí nekončilo. Výuka byla tak rozptýlená, že to nebylo tak kritické. Změny osnov jsou postupné a předměty nabíhají různě. Snahou všech škol je udělat rozvrh tak, aby tady děti nebyly do čtyř pěti hodin odpoledne," vysvětlil ředitel. Řešení se v minulosti hledala různá. „Snažili jsme se to řešit i přesunem stolů a míst, ale to nepomohlo. Zkoušeli jsme to již v loňském roce sami. Ale těch deset minut pouze z naší strany nevyřešilo nic," popsal ředitel.