Podle tajemníka Městského úřadu v Chotěboři Jiřího Fišery se například nabízí i možnost výstavby cyklostezky, která by vedla souběžně s lesním úsekem silnice II/345, a to při její levé straně ve směru z Chotěboře.

„Tato varianta by ale byla podstatně finančně náročnější. Rada města přesto souhlasila se zpracováním dokumentace pro toto alternativní řešení. V něm by se ale muselo zohlednit ochranné pásmo silnice II. třídy a současně i několika přírodních koridorů, které touto částí lesního porostu  procházejí," uvedl Fišera. Ten dodal,  že by muselo také dojít k majetkovému vypořádání u malé části pozemků, po kterých by zamýšlená cyklostezka vedla. „V naprosté většině by trasa cyklostezky vedla po pozemcích města, což usnadňuje i případná jednání o podpoře z dotačních titulů, které jsou k tomuto účelu vytvořeny. Město Chotěboř si uvědomuje, že zamýšlená cyklostezka nebude mít jen funkci rekreační, ale přispěje i ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů," zdůraznil Fišera.

O nějaký ten administrativní krok dál jsou při přípravě výstavby cyklostezky v Ledči nad Sázavou.

„Jakmile bude jasno v otázce územního rozhodnutí, pustíme se do první  fáze stavby," informoval před časem ledečský starosta Petr Vaněk. Ten dodal, že konečným cílem je propojit úseky světelské cyklostezky podél Sázavy s těmi ledečskými.

Ledeč nad Sázavou získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Její úvodní dvouapůlkilometrový úsek by měl být hotov koncem letošního roku. „Celá stavba je, dá se říci, běh na dlouhou trať. K propojení se Světlou  by mělo dojít v horizontu tak tří až čtyř let," konstatoval Vaněk. Cyklostezka by měla v budoucnu nést jméno spisovatele a ikony českého skautingu Jaroslava Foglara.
V současné době mohou cyklisté, kteří nasednou na kola ve Světlé nad Sázavou, dojet až do Mrzkovic.