„Jedná se o zatím jedinou možnost testování na Vysočině – dosud měli zájemci nejbližší možnost testu v Brně či Praze," uvedl ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod Hynek Bouchal.

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím čtyřicetiminutového mezinárodně uznávaného standardizovaného testu, který je postaven na vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly.

„Výsledek lze využít pro vstup do Mensy, při žádosti o zaměstnání nebo pro prominutí přijímacího řízení na některou vysokou školu," popsal Bouchal.

Pravidelné testování na Vysočině bude probíhat vždy první nebo druhý čtvrtek 
v měsíci od 16 hodin v přízemí Gymnázia Havlíčkův Brod.

Dospělí i mládež

„Nejbližší testování proběhne ve čtvrtek 14. ledna a ve čtvrtek 4. února. K testování se mohou přihlásit dospělí 
a mládež od 14 let. Více informací najdete na webu společnosti Mensa a na webu Gymnázia Havlíčkův Brod," popsala koordinátorka této aktivity na brodském gymnáziu, zdejší učitelka a členka Mensy České republiky Zuzana Šimůnková.

Gymnázium Havlíčkův Brod je jednou z mála škol na Vysočině, které obdržely statut školy spolupracující 
s Mensou. Také touto spoluprací škola zvyšuje nabídku aktivit pro podporu nadání 
v našem kraji.