Budou to koncerty, přednášky, soutěže pro děti či scénické čtení z cyklu Listování Lukáše Hejlíka. Kdo váhá, jestli si má pořídit čtenářský průkaz, má tento měsíc kupříkladu v krajské knihovně jedinečnou možnost získat ho zdarma.

Poslední den jarních prázdnin si mohly děti v Havlíčkově Brodě užívat v keramické dílně AZ Centra, střediska volného času.
OBRAZEM: Prázdninové tvoření s keramikou

Registrace bez poplatku tam nabízejí každý březnový pátek kromě svátku 30. března. Akce zaměřené na březen, coby měsíc věnovaný knihám, má v plánu většina knihoven na Vysočině. Obvyklé jsou třeba i takzvané amnestie, kdy se čtenářům odpouští, že zapůjčené knihy vrátí do knihovny s prodlením třeba i několika měsíců. Vyvrcholením březnových akcí je Noc s Andersenem, kdy knihovny nabízejí dětem možnost strávit noc mezi knihami.