„Mohli jsme si vyzkoušet nové taktické postupy z jiného úhlu pohledu a jako velký přínos vidím zdokonalení všech účastníků v komunikaci v anglickém jazyce, “ hodnotí kurz poručík Tomáš V., jeden z velitelů skupin.

Posluchači byli rozděleni do třech týmů a každý tým měl svého odborného britského instruktora.

„Třetí týden kurzu proběhlo cvičení Moravian Warrior, které otestovalo kvalitu schopností velení a řízení zúčastněných. Týden byl zakončen fyzicky i psychicky náročnou soutěží hlídek, ve které vojáci podali skvělý výkon. Navzdory úskalím cvičení z jejich tváří nezmizelo nadšení. Bylo působivé sledovat nezlomnou vůli bojovníků, “ chválil vedoucí týmu Ryan McCormick.