I když v současných plánech vysokorychlostní trať Jihlavu míjí, město i kraj mají zájem, aby vedla přes Pávov. Panuje předpoklad, že tomu tak bude. Krajské město Vysočiny pak bude na nové spojnici Prahy a Brna hodně profitovat. „Pro obyvatele není důležitá vzdálenost metrická, ale časová. To, co jsme ochotni každý den akceptovat, je kolem jedné hodiny,“ sdělil Pinkava s tím, že po dostavbě vysokorychlostní tratě bude pro Jihlavany únosné cestovat denně za prací do Prahy či Brna.

A vše bude fungovat i opačně. Jihlava se stane dostupnější pro pobočky velkých společností. Když tam člověk z Prahy dojede ani ne za hodinu, bude to pro ně podle Pinkavy lákavé. „Cesta do Jihlavy už nebude celodenní výlet,“ popisoval budoucnost a přidal další příklady. Půjde například o absolventy vysokých škol, kteří se mohou po škole vrátit domů na Vysočinu a neztratit kontakt s Prahou nebo naopak ty, kteří v Praze zůstanou a budou smět častěji navštěvovat rodiče. Bude prostě reálné odpoledne zajet z Prahy na Vysočinu „na kafe“ a zase zpět.

Pinkava šel ve svém popisu nové infrastruktury ještě dále a popsal, jak by mohla novou trať využívat velká část Vysočiny. „Mohla by existovat linka, která pojede z Prahy, ve Světlé nad Sázavou se napojí na dnešní vysočinskou trať, lidově řečeno vymete severní část Vysočiny a v oblasti Velké Bíteše se na VRT zase vrátí,“ vysvětlil. Podle propočtů se více než polovina obyvatel Vysočiny na nějakou ze zastávek dostane pod patnáct minut.

Co se harmonogramu týká, první úsek s názvem VRT Polabí mají dělníci vybudovat v letech 2025 až 2028. Ve druhé fázi vznikne VRT Střední Čechy a ve druhém směru se trať dostane z Brna až do Velké Bíteše. Bude to mezi roky 2027 až 2030 a už to přinese rychlejší dopravu – do Prahy to bude místo dvou hodin dvaceti minut hodina sedmnáct, v Brně budou vlaky o půl hodiny dříve.

Poslední fáze, ve které vznikne VRT Vysočina, propojí úsek od Světlé nad Sázavou do Velké Bíteše. Plánuje se na roky 2029 až 2032 a umožní dostat se z Jihlavy do Prahy za 52 minut a do Brna za 39. Další navazující stavby ale budou vznikat až do padesátých let.

Je nasnadě, že finanční náročnost bude enormní, hovoří se o desítkách miliard korun. Aby byl celý systém zhruba za třicet let dokončený, bude potřeba zajistit rok co rok deset až dvacet miliard. „Zní to jako velká částka, ale tolik se do dopravní infrastruktury už dává,“ upozornil Pinkava s tím, že není zvykem, aby se na financování podílela města nebo regiony. Jihlava pak zajistí například návaznou dopravu a podobné doplňky.

Veřejnost má k trati řadu námitek. „Víte, jak dlouho trvá, než rychlovlak zrychlí? A jak dlouho trvá, než zabrzdí,“ zněl dotaz na manažera projektu. „Vysokorychlostní vlak nabere rychlost za 15 až 20 kilometrů a brzdná dráha z tří set na nulu je zhruba sedm kilometrů. Z Prahy do Jihlavy pojede maximální rychlostí nějakých 60 až 70 kilometrů, do Brna to bude odhadem 150 kilometrů,“ odpověděl Pinkava.

Lidé z regionu mají také zkušenosti s jízdou rychlovlakem z Neapole do Říma, kde jízdenka stála třináct stovek. Pinkava však nepředpokládá, že by ceny lístků byly neúměrně vysoké. „Předpokládáme, že cena jízdenek bude odpovídat cenám v dálkových vlacích v České republice. Tak je to i v Německu, kde je jedno, jakým vlakem cestující jede,“ uvažoval nahlas.

Hostem ve virtuální kavárně byl rovněž Petr Supek, kterého zajímala bezpečnost. „Na vysokorychlostní trať nemůže nikdo vlézt, nemůže tam vjet auto, spadnout strom ani vlézt zvěř,“ ujistil Pinkava s tím, že podél koleji bude plot a jakékoliv křížení se silnicemi nebo dálnicí bude řešené podjezdy a nadjezdy.

VRT v kostce

- Trať mezi Jihlavou a Brnem má být hotová v roce 2032.

- Investice budou ve stovkách miliard.

- Cesta z Jihlavy do Prahy bude trvat 52 minut, do Brna 39 minut.