Středoškoláci po celé republice včetně Vysočiny svou agresivitu nejčastěji směřují vůči učitelům. Vyplývá to z výroční zprávy České školní inspekce (ČŠI) za školní rok 2018/2019. V porovnání s předchozím školním rokem se počet těchto útoků zvýšil o necelá čtyři procenta. V drtivé většině případů jde o verbální agresivitu. Fyzické násilí se pak spíše objevuje mezi studenty.

Některé incidenty dokonce končí i ublížením na zdraví. Naprosto bezprecedentní případ se odehrál v minulém školním roce v Jihlavě. Na jedné z tamních středních škol v listopadu 2018 při hodině odborného výcviku praštil student Miloš Talpa spolužáka železnou tyčí do hlavy. Důvodem byl banální spor o to, kdo z nich bude pracovat na vrtačce.

„Stačilo málo a z pokusu o těžkou újmu na zdraví mohl být pokus o vraždu,“ okomentoval to jihlavský soudce Pavel Horna, když Talpu minulý týden poslal do vězení na sedm let. Teprve devatenáctiletý student trest dostal i za opakované napadání revizorů v Jihlavě a pronásledování bývalé přítelkyně. Rozsudek, který je přísnější, než navrhoval státní zástupce, není pravomocný. Talpa se na místě odvolal. Kauzu tak bude muset ještě řešit Krajský soud v Brně.

„Něco takového se děje naprosto minimálně, nejen na Vysočině, ale v celé republice jsou události tohoto typu absolutní raritou,“ reagoval na událost z Jihlavy náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Tenká hranice mezi těžkou újmou na zdraví a pokusem o vraždu byla podle soudce Horny pouze v intenzitě s jakou Talpa spolužáka s jeden kilogram vážícím železem uhodil. Znalci vyhodnotil, že šlo o střední intenzitu. Stačilo však málo a poškozený mohl utrpět mnohem závažnější zranění i s trvalými následky.

„Aby někdo kvůli tak malichernému důvodu, jakým je spor o místo při práci u vrtačky, vzal kovový plát vážící přibližně stejné jako dřevěná baseballová pálka, a tímto zákeřně zezadu silně udeřil nic netušícího spolužáka do hlavy, to je opravdu extrém, vybočující z normálního řešení sporů u mládeže,“ upozornil žalobce Ivo Novák a dodal, že s podobným případem se ve své kariéře ještě nesetkal.

Talpa se u soudu za své chování omluvil a připustil, že je takzvaně horká hlava a měl by s tím něco dělat. Mladík má na svědomí i několik opakovaných útoků na revizory a řidiče MHD. Jeho chování bylo za hranou zákona i v případě bývalé přítelkyně, kterou měl kvůli žárlivosti pronásledovat a vyhrožovat smrtí. Talpa to komentoval tím, že chtěl, aby se k němu dívka vrátila.

Jenže způsob jakým ji to dával najevo neměl s láskyplným vztahem nic společného. Na autobusovém nádraží v Jihlavě dokonce napadl ji i jejího přítele. Vyhrocené setkání skončilo tím, že dívka na Talpu vytáhla v sebeobraně nůž a několikrát ho bodla. Stání zástupce to už dříve vyhodnotil jako nutnou obranu. Mimo jiné i proto že nůž měl krátkou 4,5 centimetrů dlouhou čepel. Talpa ale teprve minulý týden, přesně v den soudu podal na dívku trestní oznámení pro ublížení na zdraví.

„Obžalovaný na poškozenou a jejího přítele stále útočil, snažil se je napadat pěstmi, což popsali všichni svědci, kteří incident pozorovali. Talpa byl ten, který stále na dvojici útočil. Navíc poškozená věděla, že má Talpa agresivní sklony a měla z něj strach,“ vysvětlil Novák, proč šlo podle něj o nutnou obranu a dívka stíhána nebude.

Případ Miloše Talpy a jeho chování ke spolužákovi je naštěstí extrémní případ, který dopadl i přísným zatím nepravomocným sedmiletým trestem. Odvolací soud mu může trest sice snížit, ale způsob útoků svědčí o jeho výrazně agresivních sklonech. Podle žalobce Nováka je jasné, že ke konfliktům mezi spolužáky, často s fyzickým napadáním, případně k šikaně, dochází poměrně často, ale případ Talpy je podle něj odstrašující a současně varující.

Při pohledu na meziroční srovnání rizikového chování studentů (viz. tabulka) je patrné, že kromě agresivity vůči učitelům jsou velkým problémem šikana, včetně té na internetu, užívání návykových látek, kouřením, poškozování majetku a záškoláctví.

Meziroční srovnání rizikového chování studentů (v %)

Rizikové chování 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Šikana 39,0 27,1 33,9

Kyberšikana 24,4 26,2 27,5

Verbální agrese vůči učiteli 38,0 31,3 35,2

Fyzická agrese vůči učiteli 5,6 2,3 2,6

Agrese, násilí, ublížení na zdraví 24,9 21,0 19,7

Užívání návykových látek 35,2 33,2 35,2

Kouření 49,3 44,4 47,2

Poškozování majetku, vandalismus 38,5 29,9 34,3

Krádeže 31,9 23,4 26,2

Záškoláctví 67,1 66,4 64,8

Jiné 14,6 15,0 18,0

Zdroj: ČŠI