O první z nich se postaral časopis Čtyřlístek, který je nejdéle vycházejícím dětským komiksem v Česku.
Během 17 dnů návštěv-
níci Olympijského parku Rio-Lipno vybarvovali oma-lovánky z předtištěných čtvercových titulních stran časopisu. Rekordu se účastnilo 1 846 dospělých a 2 823 dětí, celkem tedy 4 669 lidí. Společně vybarvili 240 metrů omalovánek. K vybarvování používali především fixy, pastelky, ale i vodovky a tempery.

Časopis Čtyřlístek u nás vychází od roku 1969. Autorem je ilustrátor Jaroslav Němeček, který za začátku vymýšlel i samotné příběhy čtyř hlavních hrdinů – Myš-pulína, Bobíka, Pindi a Fifinky. Nyní časopis vychází dvacetkrát za rok.

Dalším rekordem zaznamenaným Agenturou Dobrý den je nejdelší pružina. Rekordmanem je firma HŽP a.s. z Prostějova, která rekord vytvořila při příležitosti 65. výročí firmy. Uspořádala akci s názvem 65 let života pružin, při které 241 návštěvníků složilo pomocí 241 segmentů pružinu o rekordní délce 39,765 metru.
Průměr pružiny činil 107,5 centimetru a tvořilo ji 120,5 závitů. V rozvinutém stavu dosáhla rekordních 421,75 metru. Na rekordu návštěvníci pracovali čtyři hodiny.

Lucie Ješátková