Během slavnostního zakončení studia odpromovalo celkem 352 úspěšných studentů. Těm byly slavnostně předány bakalářské diplomy. S vyznamenáním letos prospělo 33 šikovných studujících. Promoce je slavnostní akt probíhající na konci studia, během něhož absolventi za účasti akademických hodnostářů, rodičů a veřejnosti skládají promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom prokazující jejich nárok na používání akademického titulu. Při obřadu se používá slavnostní oděv a odznaky vysoké školy, jako je rektorský řetěz nebo žezlo.